Na temat Pedagogiki specjalnej można czytać na różnych stronach internetowych, trzeba jednak mieć świadomość, że bardzo wiele z nich przekazuje zupełnie zafałszowany obraz działań edukacyjnych prowadzonych w celu kształcenia osób o specjalnych potrzebach w tym zakresie. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, czym jest i czym nie jest pedagogika specjalna, jak przebiegają studia oraz jakie stwarzają możliwości zawodowe, zapoznaj się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania.


Czy przyszły pedagog specjalny musi być dobrym uczniem?

Zdecydowanie powinien. Nie chodzi o to, by studia pedagogiczne kończyli jedynie geniusze. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z tego, że praca edukacyjna to wielka odpowiedzialność. Niełatwo zyskać autorytet w zwykłych sytuacjach edukacyjnych, tym bardziej trudno, jeżeli wychowawca, czy nauczyciel kompromituje się brakiem wiedzy.

W jaki sposób przygotować się do studiów pedagogicznych?

Przygotowanie może przebiegać dwutorowo. Warto uczestniczyć jako wolontariusz w działaniach wspierających edukację specjalną. Dzięki temu można zyskać doświadczenie i upewnić się w swojej decyzji, o wyborze studiów. Praca intelektualna polega na rzetelnym uczeniu się praktycznie wszystkich przedmiotów w szkole średniej. Tak się składa, że pedagogika nie jest zupełnie jednoznacznie przypisana ani do nauk humanistycznych, ani społecznych. Jest to bardzo rozległa dziedzina wiedzy, która ma swoje źródła w filozofii, socjologii i psychologii.

Jak przebiegają studia w zakresie Pedagogiki specjalnej?

Bardzo wiele zajęć ma charakter warsztatowy i ćwiczeniowy. Studenci uczestniczą także w wykładach i seminariach. Dzięki praktykom poznają realia życia zawodowego i pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Celem studiów jest gruntowne zrozumienie procesów realizowanych w ramach edukacji specjalnej, umiejętność ich projektowania a także diagnozowania potrzeb edukacyjnych.

Czy po ukończeniu Pedagogiki specjalnej mam szansę na dobrą pracę w zawodzie?

Tak. Należy jednak pamiętać o tym, że pedagogów jest bardzo wielu. Co prawda, w ostatnim czasie przybywa miejsc pracy w ośrodkach opieki społecznej, szkołach specjalnych, oddziałach integracyjnych i innych miejscach, w których zatrudnia się absolwentów Pedagogiki specjalnej, jednak ten wzrost nie tworzy jeszcze gwarancji zatrudnienia. Można mimo tego śmiało powiedzieć, że absolwent, który dał się dobrze poznać w czasie praktyk zawodowych, może pochwalić się licznymi godzinami wolontariatu i uzyskał dobre wyniki w trakcie egzaminów dyplomowych, nie pozostanie długo bez pracy.

Komentarze obsługiwane przez CComment