Absolwent specjalności pedagogicznych może realizować swoje aspiracje zawodowe nie tylko w publicznych i niepublicznych placówkach szkolnych, ale także w firmach, które projektują swoje usługi edukacyjne dla licznych branż. Mądry pedagog znajdzie dla siebie miejsce w szkołach językowych, firmach szkoleniowych - kształcących managerów, w dynamicznie rozwijającej się branży e-learningowej, w licznych przedsięwzięciach edukacyjnych realizowanych przez ośrodki pomocy społecznej i placówki realizujące zadania resocjalizacyjne. Chcesz wiedzieć więcej?


Pedagogika w panoramie nauki

Nazwa Pedagogika wywodzi się od starożytnej nazwy człowieka odpowiedzialnego za kształcenie młodych ludzi. Taka funkcja pedagoga pozostała w zasadzie niezmieniona do dzisiaj, z jednym wyjątkiem: liczne specjalności pedagogiczne dotyczą także zaspokajania potrzeb edukacyjnych osób starszych lub w wieku podeszłym.

Współczesne problemy podejmowane przez pedagogów

Studia pedagogiczne są niezwykle ciekawą przygodą intelektualną, w czasie której student zapoznaje się z zasadami kształcenia i wychowania, poznaje różne systemy edukacyjne, uczy się teorii i praktyki oddziaływań pedagogicznych oraz poznaje najbardziej palące i dotkliwe problemy współczesnego świata, które uobecniają się w świecie edukacji.

Sylwetka kandydata na Pedagogikę

Kandydat na studia pedagogiczne powinien mieć świadectwo dojrzałości, które potwierdza jego uzdolnienia w naukach humanistycznych oraz wybranych przedmiotach ścisłych. Ponieważ studia nie należą, wbrew pozorom do łatwych, adresowane są do ludzi ambitnych i gotowych do przyswojenia dużej ilości wiedzy.
ul. Tamka 12
91-403 Łódź
ul. Mieszka I 61c
71-011 Szczecin
ul. Stefana Batorego 64c
96-100 Skierniewice
ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
al. Grunwaldzka 238a
80-266 Gdańsk
ul. Młodzieżowa 31a
87-100 Toruń
ul. Piotrkowska 278
90-361 Łódź
ul. Powstańców Wielkopolskich 16
62-510 Konin
ul. Łabiszyńska 25
03-204 Warszawa
ul. Wagonowa 9
53-609 Wrocław

Komentarze obsługiwane przez CComment