Studenci tego kierunku zdobywają wiedzę z zakresu technologii papiernictwa i poligrafii oraz maszyn papierniczych i poligraficznych. Celem kształcenia jest przygotowanie do kierowania współczesnymi procesami wytwórczymi, w zakresie ww. dziedzin. Absolwentowi przyda się umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi w przemysłach: papierniczym, poligraficznym i pokrewnych. Należy pamiętać o tym, że jest to kierunek techniczny, na którym zajęcia i wykłady dotyczą takich dziedzin jak: chemia, fizyka czy budowa maszyn. Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj dalej!

W trakcie studiów:

matematyka, fizyka, chemia, informatyka, grafika inżynierska, mechanika, elektrotechnika i elektronika, ekonomia i prawo pracy, technologia papiernictwa i poligrafii, fizykochemiczne podstawy papiernictwa i poligrafii, maszyny papiernicze i poligraficzne, metrologia papiernictwa i poligrafii, automatyzacja procesów papierniczych i poligraficznych, zastosowanie matematyki w technice, zarządzanie zasobami ludzkimi, projektowanie instalacji technologicznych w papiernictwie i poligrafii, systemy informacji i sterowania w papiernictwie i poligrafii, eksploatacja maszyn papierniczych i poligraficznych, technologia papiernictwa i poligrafii;

Po studiach:

Absolwent powinien być przygotowany do pracy w:
- zakładach produkcyjnych w przemyśle papierniczym i poligraficznym,
- zakładach przemysłowych do obsługi maszyn i procesów technologicznych,
- biurach projektowych,
- instytucjach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych,
- laboratoriach branżowych,
- administracji,
- szkolnictwie po ukończeniu specjalności nauczycielskiej.

Komentarze obsługiwane przez CComment