×

Uwaga

Could not instantiate mail function.

Alternatywą dla osób o filologicznym zacięciu, zainteresowanych kulturą Bliskiego Wschodu jest Filologia orientalna. Pod tą nazwą kryją się arabistyka, indianistyka, iranistyka, turkologia, japonistyka. Studiując Filologię orientalną połączysz dobrą znajomość wybranego języka z wiedzą o literaturze, kulturze, religii, a także problemach politycznych danego regionu. Wśród kierunków filologicznych w ubiegłorocznej rekrutacji królowała japonistyka z około 13 kandydatami na miejsce. Na arabistyce o jedno miejsce starało się blisko 5 kandydatów.

W trakcie studiów:
Treści kształcenia odpowiednie dla wybranej specjalizacji są prowadzone w obszarze:
praktycznej nauki jezyka, wiedzy o języku i komunikacji, wiedzy o literaturze i kulturze wybranego obszaru językowego, wiedzy o akwizycji i nauce języków, językoznawstwa i językoznawstwa stosowanego, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa.

Po studiach:
Absolwenci znajdują zatrudnienie:
- w biurach tłumaczeń,
- instytucjach kultury jako znawcy kultury i sztuki Bliskiego Wschodu,
- instytucjach naukowo-badawczych,
- administracji i organizacjach pozarządowych,
- instytucjach biznesowych i mediach,
- szkolnictwie - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej.

Komentarze obsługiwane przez CComment