×

Uwaga

Could not instantiate mail function.

W Zielonej Górze możesz studiować na kierunkach licencjackich, inżynierskich, magisterskich, podyplomowych, prowadzonych przez uczelnie państwowe i prywatne.

Lista wszystkich dostępnych w Zielonej Górze kierunków studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich

Zielonogórskie kierunki studiów, jakie masz do wyboru:

Administracja i samorządność,Prawo i administracja,Zarządzanie publiczne
Architektura i urbanistyka,Techniczne
Architektura wnętrz,Artystyczne
Artystyczne,Edukacja artystyczna,Muzyka i taniec,Pedagogiczne
Artystyczne,Graficzne,Grafika
Artystyczne,Graficzne,Grafika,Plastyczne
Artystyczne,Humanistyczno-społeczne,Pedagogiczne,Pedagogika specjalna,Psychologiczne
Artystyczne,Muzyka i taniec
Artystyczne,Plastyczne
Astronomia,Fizyczne,Ścisłe i przyrodnicze
Automatyka i robotyka,Elektroniczne,Techniczne
Bezpieczeństwo,Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)
Bezpieczeństwo,Bezpieczeństwo narodowe i wewnętrzne
Big data i analiza danych,Informatyczne (IT)
Biologia,Biologiczne,Ścisłe i przyrodnicze
Biotechnologia,Biotechnologiczne,Ścisłe i przyrodnicze
Biznesowe,Ekonomiczno-biznesowe,Zarządzanie
Budowlane,Budownictwo,Techniczne
Dietetyka,Medyczne,Ścisłe i przyrodnicze,Technologia żywności i żywienie człowieka,Zdrowie+uroda (Health&beauty)
Doradztwo i coaching,Ekonomiczno-biznesowe,Filozofia, etyka, kognitywistyka,Humanistyczno-społeczne
Doradztwo i coaching,Humanistyczno-społeczne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna,Humanistyczno-społeczne
E-biznes,Ekonomiczno-biznesowe
Ekonometria,Ekonomiczne,Ekonomiczno-biznesowe,Informatyczne (IT),Informatyka
Ekonomia,Ekonomiczne,Ekonomiczno-biznesowe
Ekonomiczno-biznesowe,Inżynieria produkcji,Techniczne,Zarządzanie i inżynieria produkcji
Elektroniczne,Elektronika,Elektrotechnika,Mechaniczne,Techniczne
Energetyczne,Energetyka,Techniczne
Filologia angielska (anglistyka),Filologiczne
Filologia francuska (romanistyka),Filologiczne
Filologia niemiecka (germanistyka),Filologiczne
Filologia polska (polonistyka),Filologiczne
Filologia polska (polonistyka),Filologiczne,Humanistyczno-społeczne,Kulturoznawstwo i ochrona dóbr kultury
Filologia rosyjska (rusycystyka),Filologia słowiańska (Slawistyka),Filologiczne,Języki Europy Wschodniej, Południowo-Wschodniej, Środkowej
Filozofia, etyka, kognitywistyka,Humanistyczno-społeczne
Fizyczne,Fizyka medyczna (RTG, EEG),Medyczne
Fizyczne,Fizyka,Ścisłe i przyrodnicze
Geodezja i kartografia,Techniczne
Gry komputerowe i sztuki multimedialne,Humanistyczno-społeczne,Informatyczne (IT),Kulturoznawstwo i ochrona dóbr kultury
Historia, archeologia,Historyczne,Humanistyczno-społeczne
Hotelarstwo, turystyka, sport,Turystyka i rekreacja
Hotelarstwo, turystyka, sport,Wychowanie fizyczne
Humanistyczno-społeczne,Kulturoznawstwo i ochrona dóbr kultury
Humanistyczno-społeczne,Politologia
Humanistyczno-społeczne,Praca socjalna, polityka społeczna, nauki o rodzinie
Humanistyczno-społeczne,Psychologia,Psychologiczne
Humanistyczno-społeczne,Socjologia
Informatyczne (IT),Informatyka
Inżynieria medyczna,Medyczne
Inżynieria środowiska,Techniczne
Kierunek lekarski,Medyczne
Logistyczne i transportowe (TSL),Logistyka
Matematyka,Ścisłe i przyrodnicze
Mechaniczne,Mechanika i budowa maszyn,Techniczne
Medyczne,Ratownictwo medyczne
Ochrona środowiska,Ścisłe i przyrodnicze
Pedagogiczne,Pedagogika
Pedagogiczne,Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogiczne,Pedagogika specjalna
Pedagogiczne,Pedagogika specjalna,Psychologiczne
Prawo i administracja>Prawnicze,Prawo

 

Lista studiów podyplomowych w Zielonej Górze

Najpopularniejsze kierunki bezpłatne i płatne na studiach dziennych i zaocznych w Zielonej Górze to:
Administracja - Uniwersytet Zielonogórski
Animacja kultury i twórczej aktywności w sieci - Uniwersytet Zielonogórski
Architektura - Uniwersytet Zielonogórski
Architektura wnętrz - Uniwersytet Zielonogórski
Arteterapia - Uniwersytet Zielonogórski
Astronomia - Uniwersytet Zielonogórski
Automatyka i robotyka - Uniwersytet Zielonogórski
Bezpieczeństwo i higiena pracy - Uniwersytet Zielonogórski
Bezpieczeństwo narodowe - Uniwersytet Zielonogórski
Biologia - Uniwersytet Zielonogórski
Biomonitoring i zarządzanie środowiskiem - Uniwersytet Zielonogórski
Biotechnologia - Uniwersytet Zielonogórski
Biznes elektroniczny - Uniwersytet Zielonogórski
Budownictwo - Uniwersytet Zielonogórski
Coaching i doradztwo filozoficzne - Uniwersytet Zielonogórski
Data Engineering - Uniwersytet Zielonogórski
Diagnoza z elementami terapii pedagogicznej - podyplomowe na Collegium Balticum w Szczecinie (Zielona Góra)
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Uniwersytet Zielonogórski
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - Uniwersytet Zielonogórski
Edukacja, rewalidacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera - podyplomowe na Collegium Balticum w Szczecinie (Zielona Góra)
Ekonomia - Uniwersytet Zielonogórski
Elektrotechnika - Uniwersytet Zielonogórski
Energetyka - Uniwersytet Zielonogórski
Filologia angielska (anglistyka) - Uniwersytet Zielonogórski
Filologia francuska z drugim językiem romańskim - Uniwersytet Zielonogórski
Filologia germańska (germanistyka)- Uniwersytet Zielonogórski
Filologia polska (polonistyka) - Uniwersytet Zielonogórski
Filologia rosyjska (rusycystyka)- Uniwersytet Zielonogórski
Filozofia - Uniwersytet Zielonogórski
Fizyka - Uniwersytet Zielonogórski
Fizyka medyczna - Uniwersytet Zielonogórski
Geoinformatyka i techniki satelitarne - Uniwersytet Zielonogórski
Grafika - Uniwersytet Zielonogórski
Historia - Uniwersytet Zielonogórski
Informatyka - Uniwersytet Zielonogórski
Informatyka i ekonometria - Uniwersytet Zielonogórski
Integracja sensoryczna - podyplomowe na Collegium Balticum w Szczecinie (Zielona Góra)
Inżynieria biomedyczna - Uniwersytet Zielonogórski
Inżynieria danych - Uniwersytet Zielonogórski
Inżynieria środowiska - Uniwersytet Zielonogórski
IT and Econometrics - Uniwersytet Zielonogórski
Jazz i muzyka estradowa - Uniwersytet Zielonogórski
Kierunek lekarski - Uniwersytet Zielonogórski
Kompetencje trenerskie z elementami andragogiki - edukacja osób dorosłych - podyplomowe na Collegium Balticum w Szczecinie (Zielona Góra)
Kulturoznawstwo - Uniwersytet Zielonogórski
Literatura popularna i kreacje światów - Uniwersytet Zielonogórski
Logistyka - Uniwersytet Zielonogórski
Malarstwo - Uniwersytet Zielonogórski
Matematyka - Uniwersytet Zielonogórski
Mathematics - Uniwersytet Zielonogórski
Mechanika i budowa maszyn - Uniwersytet Zielonogórski
Neurodydaktyka w różnych obszarach edukacji - podyplomowe na Collegium Balticum w Szczecinie (Zielona Góra)
Ochrona środowiska - Uniwersytet Zielonogórski
Oligofrenopedagogika - Edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - podyplomowe na Collegium Balticum w Szczecinie (Zielona Góra)
Pedagogika - Uniwersytet Zielonogórski
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - Uniwersytet Zielonogórski
Pedagogika specjalna - Uniwersytet Zielonogórski
Physics - Uniwersytet Zielonogórski
Pielęgniarstwo - Uniwersytet Zielonogórski
Politologia - Uniwersytet Zielonogórski
Praca socjalna - Uniwersytet Zielonogórski
Prawo - Uniwersytet Zielonogórski
Production management and engineering - Uniwersytet Zielonogórski
Psychologia - Uniwersytet Zielonogórski
Ratownictwo medyczne - Uniwersytet Zielonogórski
Sociology - Uniwersytet Zielonogórski
Socjologia - Uniwersytet Zielonogórski
Sztuki wizualne - Uniwersytet Zielonogórski
Turystyka i rekreacja - Uniwersytet Zielonogórski
Wychowanie fizyczne - Uniwersytet Zielonogórski
Zarządzanie - Uniwersytet Zielonogórski
Zarządzanie i inżynieria - Uniwersytet Zielonogórski
Żywienie człowieka i dietoterapia - Uniwersytet Zielonogórski

 

Komentarze obsługiwane przez CComment