W Opolu możesz studiować na kierunkach licencjackich, inżynierskich, magisterskich, podyplomowych, prowadzonych przez uczelnie państwowe i prywatne.

Lista wszystkich dostępnych w Opolu kierunków studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich

Opolskie kierunki studiów, jakie masz do wyboru:

Administracja i samorządność,Prawo i administracja,Zarządzanie publiczne
Aktorstwo, sztuka filmu, teatru, telewizji,Humanistyczno-społeczne
Architektura i urbanistyka,Techniczne
Architektura krajobrazu,Artystyczne,Projektowanie krajobrazu,Ścisłe i przyrodnicze
Artystyczne,Dziennikarstwo i komunikacja społeczna,Humanistyczno-społeczne,Wzornictwo (design)
Artystyczne,Filozofia, etyka, kognitywistyka,Historia sztuki, krytyka, teoria kultury,Historia, archeologia,Historyczne,Humanistyczno-społeczne
Artystyczne,Historia sztuki, krytyka, teoria kultury
Artystyczne,Wzornictwo (design)
Automatyka i robotyka,Elektroniczne,Techniczne
Bezpieczeństwo,Bezpieczeństwo narodowe i wewnętrzne
Bezpieczeństwo,Bezpieczeństwo narodowe i wewnętrzne,Humanistyczno-społeczne,Politologia,Stosunki międzynarodowe
Bezpieczeństwo,Inżynieria i systemy bezpieczeństwa
Bibliotekoznawstwo,Filologia polska (polonistyka),Filologiczne,Humanistyczno-społeczne
Big data i analiza danych,Informatyczne (IT)
Biochemia,Chemia żywności,Chemiczne,Ścisłe i przyrodnicze,Technologia żywności i żywienie człowieka
Biologia medyczna,Biotechnologia,Biotechnologiczne,Medyczne,Ścisłe i przyrodnicze
Biologia,Biologiczne,Nauczycielskie,Pedagogiczne,Ścisłe i przyrodnicze
Biotechnologia,Biotechnologiczne,Ścisłe i przyrodnicze
Budowlane,Budownictwo,Techniczne
Chemia,Chemiczne,Ścisłe i przyrodnicze
Dietetyka,Medyczne,Zdrowie+uroda (Health&beauty)
Doradztwo i coaching,Ekonomiczno-biznesowe,Filozofia, etyka, kognitywistyka,Humanistyczno-społeczne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna,Ekonomiczno-biznesowe,Humanistyczno-społeczne,Zarządzanie
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna,Humanistyczno-społeczne
Edukacja artystyczna,Nauczycielskie,Pedagogiczne
Edukacja informatyczna, techniczna,Nauczycielskie,Pedagogiczne
Ekonomia,Ekonomiczne,Ekonomiczno-biznesowe
Ekonomiczno-biznesowe,Filologia słowiańska (Slawistyka),Filologiczne,Język obcy w biznesie,Języki Europy Wschodniej, Południowo-Wschodniej, Środkowej
Ekonomiczno-biznesowe,Finanse i rachunkowość
Ekonomiczno-biznesowe,Inżynieria produkcji,Techniczne,Zarządzanie i inżynieria produkcji
Ekonomiczno-biznesowe,Marketing i public relations (PR)
Ekonomiczno-biznesowe,Zarządzanie
Elektroniczne,Elektrotechnika,Mechaniczne,Techniczne
Elektroniczne,Informatyczne (IT),Technologie cyfrowe
Elektroniczne,Mechaniczne,Mechatronika,Techniczne
Elektronika,Techniczne
Energetyczne,Energetyka,Inżynieria środowiska,Techniczne
Energetyczne,Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (OZE),Ścisłe i przyrodnicze
Farmacja i chemia medyczna,Medyczne
Filologia angielska (anglistyka),Filologia rosyjska (rusycystyka),Filologia słowiańska (Slawistyka),Filologiczne,Humanistyczno-społeczne,Języki Europy Wschodniej, Południowo-Wschodniej, Środkowej,Stosunki międzynarodowe
Filologia angielska (anglistyka),Filologiczne
Filologia angielska (anglistyka),Filologiczne,Hotelarstwo, turystyka, sport,Turystyka i rekreacja
Filologia angielska (anglistyka),Filologiczne,Nauczycielskie,Pedagogiczne
Filologia francuska (romanistyka),Filologiczne
Filologia francuska (romanistyka),Filologiczne,Humanistyczno-społeczne,Stosunki międzynarodowe
Filologia niemiecka (germanistyka),Filologia polska (polonistyka),Filologiczne
Filologia niemiecka (germanistyka),Filologiczne
Filologia niemiecka (germanistyka),Filologiczne,Nauczycielskie,Pedagogiczne
Filologia polska (polonistyka),Filologiczne
Filologia polska (polonistyka),Filologiczne,Logopedia,Pedagogiczne
Filologiczne,Język obcy w biznesie
Filologiczne,Lingwistyka stosowana
Filozofia, etyka, kognitywistyka,Humanistyczno-społeczne
Fizjoterapia,Medyczne
Fizyczne,Fizyka,Ścisłe i przyrodnicze
Gry komputerowe i sztuki multimedialne,Humanistyczno-społeczne,Informatyczne (IT),Kulturoznawstwo i ochrona dóbr kultury
Historia, archeologia,Historyczne,Humanistyczno-społeczne
Hotelarstwo, turystyka, sport,Humanistyczno-społeczne,Kulturoznawstwo i ochrona dóbr kultury,Turystyka i rekreacja
Hotelarstwo, turystyka, sport,Turystyka i rekreacja
Hotelarstwo, turystyka, sport,Wychowanie fizyczne
Humanistyczno-społeczne,Kulturoznawstwo i ochrona dóbr kultury
Humanistyczno-społeczne,Orientalistyka (języki azjatyckie)
Humanistyczno-społeczne,Politologia
Humanistyczno-społeczne,Praca socjalna, polityka społeczna, nauki o rodzinie
Humanistyczno-społeczne,Psychologia,Psychologiczne
Humanistyczno-społeczne,Socjologia
Humanistyczno-społeczne,Stosunki międzynarodowe
Humanistyczno-społeczne,Teologia
Informatyczne (IT),Informatyka
Inżynieria lotnicza i kosmiczna,Techniczne,Transportowe
Inżynieria medyczna,Medyczne
Inżynieria środowiska,Techniczne
Kierunek lekarski,Medyczne
Kosmetologia,Medyczne,Zdrowie+uroda (Health&beauty)
Leśnictwo,Ścisłe i przyrodnicze
Logistyczne i transportowe (TSL),Logistyka
Matematyka,Ścisłe i przyrodnicze
Mechaniczne,Mechanika i budowa maszyn,Techniczne
Medyczne,Pielęgniarstwo
Medyczne,Położnictwo
Ochrona środowiska,Ścisłe i przyrodnicze
Optyka i optometria,Ścisłe i przyrodnicze
Pedagogiczne,Pedagogika
Pedagogiczne,Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogiczne,Pedagogika specjalna
Prawo i administracja,Prawo w biznesie
Prawo i administracja>Prawnicze,Prawo
Prawo i administracja>Prawnicze,Prawo w biznesie
Rolnictwo,Ścisłe i przyrodnicze
Ścisłe i przyrodnicze,Technologia żywności i żywienie człowieka
Techniczne,Technika rolnicza i leśna

 

Lista studiów podyplomowych w Opolu

Najpopularniejsze kierunki bezpłatne i płatne na studiach dziennych i zaocznych w Opolu to:
Administracja - Politechnika Opolska
Administracja - Uniwersytet Opolski
Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne - Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu
Analiza danych i metody pomiarowe - Uniwersytet Opolski
Angielski w komunikacji publicznej (English in Public Communication) - Uniwersytet Opolski
Architektura - Politechnika Opolska
Architektura krajobrazu - Uniwersytet Opolski
Automatyka i robotyka - Politechnika Opolska
Bezpieczeństwo międzynarodowe - Uniwersytet Opolski
Bezpieczeństwo wewnętrzne - Uniwersytet Opolski
Biologia - Uniwersytet Opolski
Biomonitoring - Uniwersytet Opolski
Biotechnologia - Uniwersytet Opolski
Biotechnologia medyczna - Uniwersytet Opolski
Budownictwo - Politechnika Opolska
Chemia - Uniwersytet Opolski
Coaching filozoficzny - Uniwersytet Opolski
Design i komunikacja społeczna - Uniwersytet Opolski
Dietetyka - Uniwersytet Opolski
Dwujęzyczność w komunikacji wielokulturowej - Uniwersytet Opolski
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Uniwersytet Opolski
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - Uniwersytet Opolski
Edukacja techniczno-informatyczna - Uniwersytet Opolski
Edytorstwo - Uniwersytet Opolski
Ekonomia - Politechnika Opolska
Ekonomia - Uniwersytet Opolski
Ekonomia (Economics) - Uniwersytet Opolski
Elektronika przemysłowa - Politechnika Opolska
Elektrotechnika - Politechnika Opolska
Energetyka i inżynieria środowiska - Politechnika Opolska
Farmacja - Uniwersytet Opolski
Filologia angielska - nauczycielska (English Philology – Teacher Training Programme) - Uniwersytet Opolski
Filologia angielska (English Philology) - Uniwersytet Opolski
Filologia francuska - Uniwersytet Opolski
Filologia polska - Uniwersytet Opolski
Filologia romańska od podstaw - Uniwersytet Opolski
Filozofia - Uniwersytet Opolski
Finanse i rachunkowość - Uniwersytet Opolski
Finanse i rachunkowość - Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu
Fizjoterapia - Politechnika Opolska
Fizjoterapia - Uniwersytet Opolski
Fizyka - Uniwersytet Opolski
Germanistyka (Germanistik) - Uniwersytet Opolski
Germanistyka nauczycielska (Germanistik Lehramt) - Uniwersytet Opolski
Gospodarka leśna - Uniwersytet Opolski
Gospodarka przestrzenna - Uniwersytet Opolski
Historia - Uniwersytet Opolski
Historia i kultura - Uniwersytet Opolski
Historia i teraźniejszość 40+ - Uniwersytet Opolski
Informatyka - Politechnika Opolska
Informatyka - Uniwersytet Opolski
Inżynieria bezpieczeństwa - Politechnika Opolska
Inżynieria Biomedyczna - Politechnika Opolska
Inżynieria środowiska - Politechnika Opolska
Inżynieria środowiska - Uniwersytet Opolski
Inżynieria zarządzania - Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu
Język angielski w turystyce - Uniwersytet Opolski
Język biznesu - Uniwersytet Opolski
Język czeski w sektorze usług - Uniwersytet Opolski
Język francuski, instytucje europejskie i stosunki międzynarodowe (Langue française, institutions européennes et relations internationales) - Uniwersytet Opolski
Język polski od podstaw z językiem niemieckim - Uniwersytet Opolski
Języki obce w służbie publicznej (rosyjski, angielski) - Uniwersytet Opolski
Kierunek lekarski - Uniwersytet Opolski
Kosmetologia - Uniwersytet Opolski
Kulturoznawstwo - Uniwersytet Opolski
Lingwistyka stosowana - Uniwersytet Opolski
Logistyka - Politechnika Opolska
Logistyka - Uniwersytet Opolski
Logistyka - Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu
Logopedia z językiem polskim jako obcym - Uniwersytet Opolski
Lotnictwo i kosmonautyka - inżynieria - Politechnika Opolska
Matematyka - Uniwersytet Opolski
Mechanika i budowa maszyn - Politechnika Opolska
Mechatronika - Politechnika Opolska
Media i komunikacja w biznesie - Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu
Muzykologia - Uniwersytet Opolski
Nauki o rodzinie - Uniwersytet Opolski
Nutribiochemia - Uniwersytet Opolski
Obsługa biznesu - Uniwersytet Opolski
Ochrona środowiska - Uniwersytet Opolski
Odnawialne źródła energii - Uniwersytet Opolski
Optyka okularowa z elementami optometrii - Uniwersytet Opolski
Orientalistyka chrześcijańska - Uniwersytet Opolski
Pedagogika - Uniwersytet Opolski
Pedagogika - Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu
Pedagogika - Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - Uniwersytet Opolski
Pedagogika specjalna - Uniwersytet Opolski
Pielęgniarstwo - Uniwersytet Opolski
Politologia - Uniwersytet Opolski
Położnictwo - Uniwersytet Opolski
Praca Socjalna - Uniwersytet Opolski
Prawo - Uniwersytet Opolski
Prawo w biznesie - Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu
Przemysłowe technologie informatyczne - Politechnika Opolska
Psychologia - Uniwersytet Opolski
Psychologia - Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu
Public Relations - Uniwersytet Opolski
Rolnictwo - Uniwersytet Opolski
Socjologia - Uniwersytet Opolski
Stosunki międzynarodowe - Uniwersytet Opolski
Studia o grach (Game studies) - Uniwersytet Opolski
Systemy biotechniczne - Politechnika Opolska
Sztuki wyzwolone (Liberal Arts) - Uniwersytet Opolski
Technologia żywności i żywienie człowieka - Politechnika Opolska
Technologie energetyki odnawialnej - Politechnika Opolska
Teologia - Uniwersytet Opolski
Turystyka i kultura śródziemnomorska - Uniwersytet Opolski
Turystyka i rekreacja - Politechnika Opolska
Turystyka i wypoczynek - Uniwersytet Opolski
Uniwersyteckie Studia Humanistyczne: Historia- Filozofia-Muzyka - Uniwersytet Opolski
Wiedza o teatrze i filmie - Uniwersytet Opolski
Wychowanie fizyczne - Politechnika Opolska
Wzornictwo przemysłowe - Politechnika Opolska
Zarządzanie - Politechnika Opolska
Zarządzanie - Uniwersytet Opolski
Zarządzanie - Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu
Zarządzanie i inżynieria produkcji - Politechnika Opolska
Zarządzanie publiczne - Uniwersytet Opolski

 

Komentarze obsługiwane przez CComment