Studia na kierunku Okcydentalistyka, w interdyscyplinarnych modułach dydaktycznych, dają słuchaczowi wiedzę historyczną na temat najbardziej doniosłych zaszłości w obszarze polityki, gospodarki oraz stosunków społecznych szeroko rozumianego Zachodu oraz podstawową wiedzę na temat rozwoju myśli i kultury zachodniej: filozofii, religii, sztuki, kultury popularnej, obyczajów.  Kierunek ten daje wieloaspektowe spojrzenie na politykę, gospodarkę, obyczaje, przy jednoczesnym nacisku na umiejętność analizy i krytyki konkretnych przejawów kultury i życia publicznego.

W trakcie studiów:
Okcydentalistyka nie skupia się na jednym z wybranych obszarów kultury takich jak film czy teatr, lecz ujmuje kulturę całościowo w jej przeszłości oraz teraźniejszości, jako jeden z aspektów cywilizacji zachodniej. Moduły i przedmioty na kierunku Okcydentalistyka:
- Dzieje i kultura Zachodu
- Narzędzia badawcze i intepretacyjno-krytyczne
- Filozoficzne podstawy nauk humanistycznych i społecznych
- Interpretacja widowisk (obyczaj, rytuał, zabawa)
- Analiza wytworu kultury jako performansu
- Analiza wytworów kultury popularnej
- Społeczeństwo a formy gospodarowania
- Dyskursy krytyczne - analiza zjawisk społecznych
- Analiza interakcji kulturowych

Po studiach:
Absolwent Okcydentalistyki, dzięki uzyskanej wiedzy i umiejętnościom, jest przygotowany do podjęcia pracy w charakterze wyspecjalizowanego pracownika sektora kultury i mediów, animatora kultury, krytyka sztuki, a także dziennikarza i polityka.

Komentarze obsługiwane przez CComment