×

Uwaga

Could not instantiate mail function.

Odnawialne źródła energii, ochrona biosfery, gospodarka wodna i odpadowa, a wszystko to w bardzo praktycznym ujęciu. To właśnie wyróżnia studia na ochronie środowiska w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Partnerem kierunku są m.in. Kampinoski Park Narodowy oraz Mazowiecka Agencja Energetyczna. 


Kierunek studiów Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami przeznaczony jest dla osób zainteresowanych nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi do pozyskiwania energii odnawialnej oraz zagospodarowania odpadów pochodzenia rolniczego. Jeśli zasady ochrony środowiska nie są Ci obce, a przyszłość naszej planety niezwykle droga, być może warto przemyśleć wybór tego kierunku? Pamiętaj jednak, że program studiów jest niezwykle obszerny i obejmuje wiele zagadnień, więc czeka Cię sporo nauki! Dalej jesteś zainteresowany? Świetnie, w takim razie zapoznaj się z charakterystyką kierunku. 


W trakcie studiów:

Program kształcenia studiów I- stopnia obejmuje kształcenie w grupach przedmiotów:
- Ogólnych: język obcy, technologia informacyjna, wychowanie fizyczne
- Podstawowych: matematyka ze statystyką, fizyka, chemia, grafika inżynierska
- Kierunkowych: treści kształcenia m.in. z zakresu: konstrukcji maszyn, elektrotechniki, automatyki i sterowania, eksploatacji i niezawodności, gospodarki energetycznej, urządzeń energetyki konwencjonalnej i niekonwencjonalnej, podstaw produkcji biopaliw, teorii i technik spalania, prawa i gospodarki odpadami, podstaw działalności: gospodarczej, przedsiębiorczości i zarządzania, organizacji transportu, rachunku kosztów, bezpieczeństwa pracy i ergonomi.
Moduł z zakresu odnawialnych źródeł energii obejmuje min: technologię pozyskiwania biomasy, technologii i techniki produkcji biopaliw ciekłych i gazowych, układy kogeneracyjne, ekonomikę w energetyce odnawialnej.
Moduł z zakresu gospodarki odpadami zawiera treści kształcenia m.in. z:
zarządzania środowiskowego, odpadów w produkcji surowcowej i przetwórstwie,
odpadów komunalnych i oczyszczalni ścieków,
recyklingu materiałowego,
logistyki zagospodarowania odpadów i organizacji usług komunalnych, technologii utylizacji odpadów.
Program kształcenia studiów obejmuje kształcenie w grupach przedmiotów:
- Ogólnych: język obcy, technologia informacyjna, wychowanie fizyczne
- Podstawowych: matematyka ze statystyką, fizyka, chemia, grafika inżynierska
- Kierunkowych: treści kształcenia m.in. z zakresu: konstrukcji maszyn, elektrotechniki, automatyki i sterowania, eksploatacji i niezawodności, gospodarki energetycznej, urządzeń energetyki konwencjonalnej i niekonwencjonalnej, podstaw produkcji biopaliw, teorii i technik spalania, prawa i gospodarki odpadami, podstaw działalności: gospodarczej, przedsiębiorczości i zarządzania, organizacji transportu, rachunku kosztów, bezpieczeństwa pracy i ergonomi.

Po studiach:
Absolwent tego kierunku może zostać specjalistą w zakresie pozyskiwania i dystrybucji energii odnawialnej oraz gospodarki odpadami. Może realizować swoją karierę zawodową w instytutach naukowo-badawczych, firmach zajmujących się projektowaniem, produkcją oraz montażem odpowiednich instalacji oraz zakładach przetwórstwa i utylizacji odpadów.

Komentarze obsługiwane przez CComment