×

Uwaga

Could not instantiate mail function.

Utworzenie kierunku - Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna ma przynieść kadrę wspierającą rolników w sprawach ochrony roślin. Ma to związek z dyrektywą unijną nakładającą na państwa członkowskie obowiązek wprowadzenia zintegrowanych zasad ochrony roślin i w związku tym zapewnienia rolnikom odpowiednich usług doradczych w tym zakresie. Program studiów na tym kierunku zawiera diagnozowanie i zwalczanie chorób i szkodników roślin, problematykę zrównoważonego stosowania pestycydów, zasady i sposoby zapobiegania obniżaniu plonów. Zapraszamy do lektury! 

W trakcie studiów:

Studenci będą też uczyć się opracowywania programów ochrony upraw oraz zasad kontroli sanitarnej surowców i produktów roślinnych. 

Po studiach:
Absolwenci kierunku Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna będą przygotowani do prowadzenia wdrożeń i szkoleń dotyczących technik integrowanej ochrony roślin i biologicznych metod zwalczania organizmów szkodliwych. Mogą również podjąć pracę w laboratoriach, instytutach badawczych itp.

Komentarze obsługiwane przez CComment