Pewnie myślisz: czym różni się Ochrona przyrody od Ochrony środowiska? Ochrona przyrody zajmuje się zasobami naturalnymi, bada, jakie gatunki fauny i flory warto chronić i jak to robić najlepiej. Tymczasem ochrona środowiska jest bardziej związana z badaniem i zapobieganiem zanieczyszczeniom, np. wód czy powietrza. Studia na kierunku Ochrona przyrody są dla Ciebie, jeśli masz w sobie pasję przyrodnika, lubisz biologię i doceniasz bogactwo natury. Chcesz dowiedzieć się czegoś więcej? Zachęcamy do dalszej lektury! 


O czym uczą się miłośnicy przyrody

Studia na tym kierunku to nie tylko badania w terenie i bezpośredni kontakt z naturą. Choć Twoja pasja jest bardzo cenna, musisz zdobyć wiedzę i kompetencje, żeby zrobić z niej pożytek na rzecz ochrony przyrody. W programie studiów znajdują się następujące zagadnienia:
 • ochrona flory i fauny oraz abiotycznych elementów przyrody,
 • GIS (System Informacji Geograficznej) w ochronie przyrody,
 • monitoring przyrodniczy,
 • ekonomika i zarządzanie w ochronie przyrody,
 • prawo ochrony przyrody,
 • ochrona obszarów Natura 2000,
 • planowanie w ochronie przyrody,
 • ekologia i ochrona krajobrazu,
 • inwentaryzacja i ekspertyzy przyrodnicze,
 • inżynieria ekologiczna.


Przyrodnik szuka pracy i znajduje

Jako absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Ochrona przyrody masz pełne kompetencje do:
 • prowadzenia działań ochronnych i doradztwa przyrodniczego
 • opracowywania ekspertyz przyrodniczych
 • prowadzenia monitoringu przyrodniczego
 • opracowywania raportów i opinii na temat oddziaływania na środowisko.
Pracy możesz szukać nie tylko w firmach o takim spektrum działania, ale też w wielu instytucjach, takich jak: Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych, Nadleśnictwa, Parki Krajobrazowe, Parki Narodowe, urzędach administracji państwowej np. Inspektoratach Ochrony Środowiska, urzędach gmin, urzędach wojewódzkich.

Komentarze obsługiwane przez CComment