Dobra kultury mają ogromne znaczenie dla współczesności. Kto nie dba o własną przeszłość, nie może mieć przyszłości. Istnieje bardzo wiele państwowych i prywatnych instytucji, których celem jest ochrona dóbr kultury. W działalność tę wpisują się muzea, galerie, pracownie renowacji i konserwacji zabytków, a także organizacje pozarządowe, wspierające ratowanie zabytków, pomników, budynków i miejsc cennych dla społeczności lokalnych. Aby dowiedzieć się więcej o studiach na kierunku Ochrona dóbr kultury, zapraszamy do lektury tego tekstu!


Ochrona dóbr kultury jako wybór maturzysty

Wiele osób, już w szkołach średnich, rozpoczyna swoją przygodę z fascynacją dziełami sztuki i zabytkami. Osoby takie, powinny wykorzystać swoje zainteresowania i naturalne talenty do nauki historii i wiedzy o społeczeństwie. Świetnie, jeżeli przyszły student Ochrony dóbr kultury zaangażowany jest w tworzenie kultury współczesnej. Może być to malarstwo, muzyka, taniec, rzeźba czy inne dziedziny twórczości.

Program studiów w dziedzinie ochrony dóbr kultury

Studia wypełnione są wartościową wiedzą i okazjami do zdobywania cennych umiejętności. Obowiązkowe praktyki zawodowe, wraz z warsztatami i zajęciami w pracowniach pozwalają na przekształcenie teorii w praktykę. W programach tych studiów można odnaleźć niezwykle ciekawe przedmioty:
  • etnografia;
  • zarządzanie obiektami zabytkowymi;
  • prawna ochrona dóbr kultury;
  • muzealnictwo;
  • wystawiennictwo;
  • antropologia kulturowa;
  • wprowadzenie do renowacji zabytków;
  • konserwacja zabytków.

Absolwent ODK na rynku pracy

Szanse zawodowe absolwenta Ochrony dóbr kultury wiążą się ze znalezieniem zatrudnienia w placówkach powołanych do realizowania zadań w zakresie upowszechniania, konserwacji, badania i ochrony dziedzictwa kulturowego. Na szczęście instytucji tego rodzaju jest dość sporo. Warto zwrócić uwagę na organizacje pozarządowe, które działają w tym sektorze, odnajdując bardzo skuteczne źródła finansowania.

Komentarze obsługiwane przez CComment