Kandydatom na ten kierunek przydadzą się uzdolnienia matematyczno-fizyczne oraz zmysł techniczny. Ważne jest też zainteresowanie tematyką z zakresu budowy i eksploatacji statków, okrętów i innych obiektów oceanotechnicznych, gdyż ten kierunek studiów dotyczy właśnie ich. Praca zawodowa po ukończeniu Oceanotechniki jest w głównej mierze związana z projektowaniem konstrukcji i technologią budowy i remontu okrętów oraz obiektów oceanotechnicznych, organizowaniem i nadzorowaniem ich produkcji i prac remontowych oraz obsługi siłowni i urządzeń okrętowych.
W trakcie studiów:
Przedmioty realizowane podczas nauki to m.in: matematyka, fizyka, mechanika, elektrotechnika i elektronika, grafika inżynierska, materiałoznawstwo i techniki wytwarzania, termodynamika, podstawy konstrukcji maszyn, podstawy automatyki, ekonomia i zarządzanie, inżynieria jakości i ochrona środowiska, podstawy projektowania, konstrukcji i budowy okrętów, systemy energetyczne i pomocnicze okrętów, probabilistyka i modelowanie matematyczne w oceanotechnice, podstawy oceanologii, technologie rozwojowe, organizacja produkcji okrętowej, zarządzanie projektami i inżynieria jakości, podstawy teorii optymalizacji, niezawodności, diagnostyki i bezpieczeństwa systemów, systemy komputerowe w oceanotechnice.

Po studiach:
Absolwent Oceanotechniki może podjąć zatrudnienie w:
- stoczniach produkcyjnych,
- stoczniach remontowych,
- zakładach kooperujących z przemysłem okrętowym,
- biurach projektowo-konstrukcyjnych przemysłu okrętowego,
- służbach technicznych przedsiębiorstw armatorskich,
- siłowniach jednostek pływających i innych obiektów morskich,
- placówkach naukowo-badawczych przemysłu okrętowego,
- przedsiębiorstwach eksploatacji mórz i oceanów,
- administracji morskiej i nadzorze technicznym,
- portach i terminalach.

Komentarze obsługiwane przez CComment