Jest to idealny kierunek dla tych, którzy interesują się biologią, geologią, ochroną środowiska związaną z morzem i organizmami morskimi. Oceanografia łączący w sobie elementy wielu dziedzin nauki: zarówno ścisłych (takich jak matematyka i fizyka), jak i biologicznych. Będąc już na studiach, możemy wybierać wśród kilku specjalności. Najczęściej są to: oceanografia biologiczna, fizyczna, chemiczna i geologia morza (specjalności oczywiście zależą od wyboru konkretnej uczelni). Dlaczego warto wybrać ten kierunek i jakie stanowiska zajmują absolwenci?

W trakcie studiów:

matematyka i statystyka, biologia, fizyka, chemia, ekologia, oceanografia biologiczna, oceanografia chemiczna, oceanografia fizyczna, geologia fizyczna, geologia morza, hydrobiologia, hydrochemia, fizyka morza, zasady pracy w morzu i strefie brzegowej, planowanie badań i analiza danych, zasoby morza i ich wykorzystanie, ochrona środowiska morskiego, prawo morskie;

Po studiach:
Absolwenci otrzymują pracę w:
- laboratoriach badawczych,
- przemyśle,
- drobnej wytwórczości,
- rybołówstwie,
- urzędach kontroli i kształtowania środowiska morskiego,
- instytucjach zajmujących się ochroną środowiska morskiego i strefy przybrzeżnej morza,
- szkolnictwie - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej,
- w zagranicznych morskich instytutach badawczych (w których Polacy mają opinię świetnych fachowców).

Komentarze obsługiwane przez CComment