Dlaczego warto studiować na kierunku obronność? Jest to kierunek studiów, który umożliwia otrzymanie wykształcenia w obszarze obronności bezpieczeństwa państwa. Idealny kandydat na te studia powinień być zainteresowany zagadnienami związanymi z bezpieczeństwem oraz państwością, a także mieć na wysokim poziomie wiedzę z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwo. Aby dostać się na studia Obronność należy dobrze zdać maturę, najlepiej z historii czy WOSU. Jakie przedmioty są realizowane w ramach programu studiów? Koniecznie dowiedź się więcej! 

W trakcie studiów:
Na kierunku obronność prowadzone są zajęcia z ochrony i obrony życia oraz wartości ludzkich, instytucji państwa, symboli narodowych, kultury, mienia i środowiska przed wszelakimi zagrożeniami. Ważnym aspektem jest też nauka języka angielskiego wraz z terminologią z zakresu obronności.
Po studiach:
Absolwent będzie przygotowany do pracy na stanowisku w administracji publicznej, państwowej i samorządowej oraz służbach, inspekcjach i strażach funkcjonujących w sektorze bezpieczeństwa. Uzyskane wykształcenie pozwoli mu podjąć pracę w charakterze analityka, specjalisty i inspektora w administracji publicznej, także organizacjach i instytucjach lokalnych, regionalnych szczebla centralnego w organizacjach pozamilitarnych i militarnych.

Komentarze obsługiwane przez CComment