umb logoUniwersytet Medyczny w Białymstoku rozpoczyna w marcu rekrutację na nowy, interdyscyplinarny kierunek studiów III stopnia z zakresu biostatystyki i bioinformatyki. Badania naukowe, które będą przeprowadzać doktoranci, będą miały znaczący wpływ na rozwój medycyny spersonalizowanej, a także wykorzystania technik informatycznych w analizie danych medycznych. Środki na studia w wysokości 1,5 mln euro zostały pozyskane z grantu z Komisji Europejskiej z programu Horyzont 2020. Projekt wsparło także MNiSW, przekazując 7,5 mln zł. Studia powstały z myślą o absolwentach takich kierunków jak biologia, biotechnologia, analityka medyczna, farmacja czy medycyna. Ich zainteresowania naukowe powinny skupiać się na badaniach chorób cywilizacyjnych oraz metodami z biostatystyki i bioinformatyki. Studia będą prowadzone wyłącznie w języku angielskim, a kandydatem może zostać absolwent studiów magisterskich każdej narodowości. Studia doktoranckie mogą rozpocząć także studenci z Polski, którzy przebywali poza granicami naszego kraju.

- Uniwersytet Medyczny w Białymstoku był jedynym polskim beneficjentem w konkursie Cofound w roku 2016 oraz jedyną polską uczelnią, która otrzymała dofinansowanie w konkursie Cofound z programu Horyzont 2020 – mówi prof. Marcin Moniuszko.

Kandydaci, którzy zostaną przyjęci, będą zatrudnieni w jednostkach uczelni, w których realizować będą projekty badawcze. Studia są bezpłatne, a doktoranci mogą liczyć na 2,6 tysiąca euro miesięczne przez 4 lata nauki. Dodatkowe wsparcie finansowe obejmuje środki potrzebne do przeprowadzenia projektów naukowych (do 6 tys. euro rocznie) i wyjazdy zagraniczne około 3,5 tys. euro rocznie.

Czym będą zajmować doktoranci? W ciągu czteroletniej nauki swoją działalność naukową będą skupiali na poszukiwaniu kompleksowych wskaźników wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych: cukrzycy, chorób metabolicznych oraz sercowo-naczyniowych.
Mają im w tym pomóc techniki informatyczne, które pozwalają szczegółowo analizować duże ilości bardzo dokładnych danych medycznych. Wpisuje się to w tzw. medycynę spersonalizowaną, czyli dobieranie leczenia indywidualnie do pacjenta – mówi prof. Marcin Moniuszko, prorektor ds. nauki UMB. - Na rynku pracy od dawna zauważa się doskwierający brak tego typu specjalistów, chcemy to zmienić – dodaje.

Praktyki będą odbywać się w krajowych i zagranicznych ośrodkach naukowych, specjalizujących się w:
  • onkologii,
  • kardiologii,
  • chorobach metabolicznych,
  • chorobach neurodegeneracyjnych.
Rozwój naukowy doktorantów oparty będzie na wykorzystaniu ich kreatywności poprzez finansowanie ich własnych projektów badawczych, umożliwianie wyjazdów naukowych na staże, konferencje i szkolenia, nie tylko do instytucji partnerskich, ale także do najlepszych ośrodków naukowych na świecie.
- Dzięki istotnemu wsparciu finansowemu na początku kariery naukowych, naukowcy będą mogli szybko rozwijać swoją niezależność i motywację do zwiększania zaangażowania i kreatywności w prowadzonych badaniach - mówi prof. Marcin Moniuszko, prorektor ds. nauki UMB.
Rekrutacja rozpocznie się 1 marca i potrwa przez cały miesiąc. Ostatnim dniem na zarejestrowanie się będzie 31 marca. W czerwcu odbędą się rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, a w lipcu uczelnia udostępni listę przyjętych kandydatów.
Jak studiuje się na UMB? 

Komentarze obsługiwane przez CComment