uj logoZdrowie publiczne to ważna dyscyplina wiedzy, której osiągnięcia pomagają zapobiegać chorobom, przedłużają życie, a także promują zdrowy i aktywny tryb życia. Ważnym elementem tej nauki jest znajdowanie coraz to lepszych sposobów na radzenie sobie z zagrożeniami płynącymi ze środowiska, a także z chorobami cywilizacyjnymi. Jak zabezpieczyć się przed smogiem? Czy zażywamy za dużo leków? Czy dieta bez glutenu jest dla każdego? Czy szczepić dzieci? Jak zarządzać szpitalem lub przychodnią? Jeśli chcesz poznać odpowiedzi na te pytania i zostać specjalistą, studiuj zdrowie publiczne w Instytucie Zdrowie Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego.Czym różni się zdrowie publiczne od studiów medycznych?

Zdrowie środowiskowe łączy w sobie wiedzę z zakresu wielu dyscyplin. Medycyna skupia się przede wszystkim na zdrowiu i chorobie pacjenta, zaś zdrowie publiczne ukierunkowane jest na badaniu tych zjawisk oraz działanie w skali populacyjnej, ponadjednostkowej. Oznacza to, że tak jak lekarz walczy z chorobą pacjenta, tak zadaniem absolwentów zdrowia środowiskowego jest wskazywanie społeczeństwu praktyk, których przestrzeganie pozwoli cieszyć się zdrowiem i dobrym samopoczuciem. Zdrowie publiczne skupia się także na jakości życia całego społeczeństwa, badaniu najczęściej pojawiających się zagrożeń pochodzących z zewnątrz oraz poszukiwaniu przyczyn pojawiania się chorób cywilizacyjnych. Co ważne, zdrowie publiczne, jak każda dyscyplina nauki, nie istnieje sama dla siebie. Osiągnięcia naukowe w tej dziedzinie mają wpływ na kształt polityki, administracji publicznej, ekonomię, zarządzanie czy szkolnictwo.


Co jest najważniejsze dla zdrowia publicznego?

Na wykładach i ćwiczeniach studenci dowiadują się:
 • jak zarządzać placówkami zdrowotnymi, w tym szpitalami, przychodniami, a także całym systemem zdrowotnym,
 • jak badać epidemie i monitorować zdrowie ludności,
 • jakie czynniki mają wpływ na polepszenie jakości życia,
 • na czym polega zdrowy tryb życia i jak go propagować,
 • czym jest prawidłowe żywienie,
 • jak jakość powietrza wpływa na funkcjonowanie organizmu.
zdrowie publiczne

Dlaczego akurat w Krakowie?

Prowadzone przez Instytut Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM w Krakowie studia na kierunku zdrowie publiczne otrzymały ocenę wyróżniającą i zajmują I miejsce w rankingu szkół wyższych „Perspektywy”. Instytut jest placówką edukacyjną i ekspercką z tradycjami oraz doświadczeniem w zakresie zdrowia publicznego, które są najdłuższe w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Szeroka współpraca z ośrodkami zagranicznymi umożliwia wymianę międzynarodową i studiowanie w obcych językach poza granicami Polski, ale także w Krakowie. Praktyki studenckie odbywają się w instytucjach całego sektora ochrony zdrowia. Życie studenckie to również udział w kołach naukowych, samorządzie studenckim, wyjazdach i konferencjach.Perspektywy zawodowe

O zdrowiu publicznym mówi się coraz częściej, dlatego specjaliści z tego zakresu są potrzebni na rynku pracy. Absolwenci znajdują dobrą pracę i rozwijają kariery zawodowe w:
 • placówkach leczniczych,
 • Ministerstwie Zdrowia,
 • Narodowym Funduszu Zdrowia,
 • Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • firmach farmaceutycznych i ubezpieczeniowych,
 • organizacjach działających na rzecz zdrowia pacjentów.

Jak się dostać na studia?

Zdrowie publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim są prowadzone w jako studia pierwszego i drugiego stopnia, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Przedmiotami kwalifikacyjnymi na studiach licencjackich są wyniki egzaminów maturalnych z biologii oraz matematyki lub wiedzy o społeczeństwie. Większe szanse w czasie rekrutacji mają maturzyści, którzy wybrali przedmioty na poziomie rozszerzonym - wyniki z przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym dzielone są przez dwa, natomiast z przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym uwzględniane są wprost. Kandydaci na studia magisterskie muszą wykazać się dobrą znajomością języka angielskiego, którą potwierdza ukończenie lektoratu na studiach pierwszego stopnia lub zdanie matury międzynarodowej. W trakcie studiów prowadzony jest lektorat z języka angielskiego oraz jeden przedmiot wykładany w języku angielskim. Na studia magisterskie przyjmowani są absolwenci zdrowia publicznego lub kierunków pokrewnych.

Jak studiuje się na Uniwersytecie Jagiellońskim? 

Komentarze obsługiwane przez CComment