×

Uwaga

Could not instantiate mail function.
Nowy kierunek w Collegium Medicum UMK w BydgoszczyCollegium Medicum UMK w Bydgoszczy od roku akademickiego 2018/2019 poszerzy swoją ofertę kształcenia o nowy kierunek studiów pierwszego stopnia: Terapię zajęciową. Studia potrwają 6 semestrów i zakończą się zdobyciem tytułu licencjata.

Współczesny rynek pracy błyskawicznie weryfikuje, po jakich kierunkach studiów jest praca i szansa na rozwój zawodowy. Podążając za tym trendem władze Collegium Medicum w Bydgoszczy postanowiły udostępnić kandydatom kolejny kierunek, którego absolwenci z łatwością odnajdują się na rynku pracy.

Studia na kierunku "Terapia zajęciowa" mają charakter interdyscyplinarny i przygotowują studenta do pracy w charakterze terapeuty zajęciowego, zarówno z osobami zdrowymi, jak i dotkniętymi różnymi dysfunkcjami oraz niepełnosprawnymi.

W trakcie studiów studenci będą mogli zdobyć szeroką wiedzę z zakresu nauk medycznych i psychologii oraz umiejętności w zastosowaniu muzykoterapii, aktywizacji ruchowej pacjentów czy arteterapii. Dzięki zajęciom praktycznym, m.in. warsztatom, zajęciom prowadzonym na oddziałach szpitalnych oraz w placówkach pomocy społecznej i edukacyjnej, absolwenci będą posiadać bogate kompetencje praktyczne, niezbędne do prawidłowego wykonywania swoich obowiązków zawodowych po ukończeniu studiów.

Dlaczego warto studiować terapię zajęciową na Collegium Medicum w Bydgoszczy?
  • doświadczeni specjaliści - wykładowcy
  • bardzo dobre warunki do studiowania, możliwość studiowania wg indywidualnego programu studiów lub indywidualnej organizacji studiów,
  • sale zajęciowe wyposażone w nowoczesny sprzęt niezbędny w zdobywaniu praktycznej wiedzy
  • zajęcia prowadzone we współpracy z jednostkami klinicznymi
  • ciekawy program studiów wzbogacony o przedmioty fakultatywne
  • bardzo dobra baza lokalowa, dydaktyczna i socjalna.

Nowy kierunek studiów niewątpliwie wzbogaci ofertę edukacyjną uczelni, która na kolejny rok akademicki proponuje studia na 18 kierunkach, prowadzonych w ramach trzech wydziałów.
Nowy kierunek w Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy

Komentarze obsługiwane przez CComment