×

Uwaga

Could not instantiate mail function.
uwm wnosW dobie rozwijającego się przemysłu i zaawansowanych technologii można łatwo zapomnieć o tym, co najważniejsze. Naszym wspólnym dobrem jest woda, a o jej zasoby trzeba dbać w sposób szczególny. Do tego potrzebni są specjaliści, którzy wiedzą, w jaki sposób gospodarować wodami. Jeśli interesuje Cię praca w szybko rozwijającej się globalnej branży dotyczącej gospodarowania zasobami wodnymi, rozpocznij studia inżynierskie na kierunk gospodarowania zasobami wodnymi na Wydziale Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Dlaczego zasoby wodne są i tak ważne?

Gospodarowanie wodami to strategiczny sektor w Polsce i Unii Europejskiej, który objęty jest wsparciem finansowym w ramach Funduszy Strukturalnych UE i Rządu RP. Jest jednym z priorytetów każdego kraju, czemu władze dały wyraz w utworzeniu Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Wchodzi w życie nowe Prawo Wodne, które otwiera rynek pracy, nowe formy działalności gospodarczej, a zatem perspektywy zapotrzebowania na specjalistów z tego zakresu. Planowane są wielomiliardowe inwestycje w drogi wodne, zbiorniki retencyjne, zabezpieczenia przeciwpowodziowe i poprawę jakości wód. Gospodarka Narodowa pilnie potrzebuje fachowców specjalizujących się w inżynierii i zarządzaniu zasobami wodnymi! Wydział Nauk o Środowisku UWM dostosowując się do potrzeb tego sektora i rynku pracy, proponuję kandydatom kierunek z praktycznym programem studia, wzbogaconym o praktyki zawodowe u potencjalnych pracodawców oraz liczne zajęcia o charakterze laboratoryjnym, informatycznym i terenowym.

Wydział dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą naukowo-dydaktyczną o uznanym dorobku międzynarodowym, a przede wszystkim naukowcami-praktykami, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą, są twórcami wielu patentów, ekspertami na poziomie międzynarodowym oraz realizują liczne projekty badawcze o użytkowym charakterze. Trudno uczyć bez praktycznej dawki wiedzy. Wszystkie zajęcia na wydziale są prowadzone w odpowiednio wyposażonych laboratoriach, m. in. w:
  • Centrum Akwakultury i Inżynierii Ekologicznej,
  • Centrum Biotechnologii w Ochronie Środowiska,
  • Pracowniach Mikrobiologii Środowiskowej czy Inżynierii Ochrony Wód.
HPIM6403

Czego nauczą się studenci w trakcie zajęć?

Studenci nabędą wiedzę, umiejętności z zakresu inżynierii i gospodarowania zasobami oraz jakością wód, a także zapoznanie z aktualnymi przepisami prawa. Opanują także metody pracy terenowej i laboratoryjnej oraz posługiwania się oprogramowaniem stosowanym w gospodarowaniu wodą. Poznają zasady tworzenia opracowań, planów zagospodarowania wód i dorzeczy i ekspertyz związanych z gospodarowaniem wodą. Zasady projektowania i inżynierii systemów zaopatrywania, dystrybucji oraz oczyszczania, uzdatniania i odnowy wody, a także ochrony i rekultywacji wód powierzchniowych nie będą miały przed studentami tajemnic! Ponadto, absolwenci będą wyposażeni w umiejętności tworzenia strategicznych planów i prognoz dotyczących zbiorników wodnych, w kontekście potrzeby zwiększania retencji wody. Będą również przygotowani do doradzania w zakresie tworzenia zabezpieczeń przeciwpowodziowych.
dsc00232
Więcej informacji na temat Wydziału Nauk o Środowisku znajdziesz tutaj. 

Komentarze obsługiwane przez CComment