Jak zostać architektem?Chcąc zostać architektem należy się przede wszystkim zastanowić jaką przestrzeń chcielibyśmy projektować? Czy interesuje nas projektowanie budynków, mostów, hal przemysłowych, czy projektowanie wnętrz (zarówno tych mieszkalnych, jak i usługowo-biurowych), czy też projektowanie ogrodów, skwerów i parków? W zależności od naszych zainteresowań i predyspozycji mamy do wyboru trzy główne kierunki studiów: architekturę (dawniej architekturę i urbanistykę), architekturę wnętrz oraz architekturę krajobrazu. Poszukując najlepszej dla siebie uczelni warto zwrócić uwagę na uczelnie, które w swojej ofercie edukacyjnej posiadają wszystkie wyżej wymienione kierunki.

W uczelniach, które kształcą na wszystkich kierunkach studenci pracują w atmosferze pełnego spektrum projektowania przestrzeni, od krajobrazu po wnętrza i odwrotnie - mówi dr inż. arch. Grzegorz Pęczek, Dziekan Wydziału Architektury Sopockiej Szkoły Wyższej. - Co za tym idzie, studenci każdego z trzech kierunków obracają się w różnych sferach architektury. Wspólnie uczestniczą w różnych projektach, również w tych spoza stricte swojej ścieżki kształcenia - dodaje. Dzięki temu zyskują umiejętność wieloaspektowego spojrzenia na projektowanie architektoniczne, cenione przez inwestorów.

Które uczenie mają w swojej ofercie wszystkie kierunki architektoniczne?
Jest bardzo niewiele uczelni, gdzie można w ofercie znaleźć trzy podstawowe i główne zarazem kierunki studiów architektonicznych. Kandydat ma do wyboru trzy takie uczelnie publiczne - Politechnikę Białostocką, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu oraz Uniwersytet Zielonogórski. W przypadku uczelni niepublicznych można wybrać albo Sopocką Szkołę Wyższą albo Wyższą Szkołę Ekologii i Zarządzania w Warszawie.

- Wybór uczelni, która ma w swojej ofercie wszystkie kierunki architektoniczne to również możliwość studiowania na dwóch kierunkach jednocześnie lub łatwiejsza droga przeniesienia się z jednego kierunku na drugi - tłumaczy dr inż. arch. Grzegorz Pęczek z SSW.

– Jest wielu studentów, którzy podejmują trud studiowania na dwóch kierunkach jednocześnie. Zachętą do tego jest nie tylko niższe czesne (studenci Sopockiej Szkoły Wyższej płacą tylko 50 % za drugi kierunek studiów) ale przede wszystkim szersze perspektywy na rynku pracy. W uczelni, która kształci na wszystkich trzech kierunkach łatwiejsze jest też przeniesienie się z kierunku na kierunek. Takie decyzje najlepiej podejmować na I roku studiów kiedy różnice programowe stanowią tylko około 20-30 % programu studiów. Im dalej w las tym trudniej i w kolejnych latach ilość różnic do nadrobienia narasta – mówi dr inż. arch. Pęczek z SSW.

Oczywiście przy przenoszeniu należy wziąć pod uwagę wymagania wstępne przyjęcia na studia, gdyż na kierunki architektura oraz architektura wnętrz wymagane jest przejście wstępnej procedury kwalifikacyjnej związanej ze sprawdzeniem predyspozycji do zawodu (m.in. umiejętności plastycznych).

Warto wiedzieć, że w przypadku uczelni publicznych trzy kierunki studiów architektonicznych są rozproszone po różnych wydziałach. Może to również powodować problemy administracyjne w przypadku przenoszenia się na inny kierunek.

Sprawdź szczegółowe informacje na temat oferty Sopockiej Szkoły Wyższej

Efekt synergii
Wybór uczelni z trzema kierunkami architektonicznymi może być jednak korzystny także dla studentów, którzy nie zmieniają decyzji i studiują na jednym kierunku do samego dyplomu.

Studenci wspólnie uczestniczą w różnych projektach, również w tych spoza stricte swojej ścieżki kształcenia – mówi Dziekan Wydziału Architektury SSW dr inż. arch. Grzegorz Pęczek.

W tym celu Sopocka Szkoła Wyższa dodatkowo organizuje studentom wszystkich trzech kierunków architektonicznych wyjazdy studyjne np. do Podlaskich Konopi w Dobrzyniówku i Parku Ekologicznego w Pasłęku (w tematyce projektowania bioklimatycznego), do Centrum Zastosowań Światła (LAC) Philips Lighting  (projektowanie światła), do Waplewa (remont konserwatorski obiektu zabytkowego), czy też Filharmonii Narodowej (akustyka w architekturze), jak również inne warsztaty kompetencyjne.

Jak wybrać studia architektoniczne?
Podstawą przy wyborze studiów związanych z architekturą powinny być predyspozycje kandydata.

- Jeśli ktoś ma umysł bardziej inżynierski, rekomendowałbym architekturę (dawniej architekturę i urbanistykę). Architektura wnętrz to raczej studia dla dusz artystycznych, a architektura krajobrazu wymaga wyjścia w plener i znajomości procesów zachodzących w przyrodzie - szkicuje profil kandydatów Dziekan Pęczek. - Oczywiście każdy z tych trzech kierunków wymaga łączenia różnych kompetencji i nie da się dobrze studiować np. nie posiadając żadnych zdolności artystycznych - dodaje.

Ocena każdego z kierunków wymaga zarówno analizy programu studiów, jak i tego, jak studiowanie wygląda w praktyce. - Moim zdaniem od samego początku trzeba wyjść poza uczelniane pracownie, budować doświadczenie studentów podczas współpracy z branżą - ocenia Dziekan Pęczek.

To procentuje później w ubieganiu się o pracę w najlepszych biurach architektonicznych. Studenci SSW biorą udział w targach i konkursach architektonicznych i odbywają praktyki zawodowe w uznanych biurach architektonicznych i firmach wykonawczych, w tym wiodących deweloperów. W ramach programu podnoszącego kompetencje studentów (program dofinansowany przez UE) studenci SSW mają możliwość skorzystania z  bezpłatnych warsztatów i szkoleń.

Warto też zainteresować się, czy uczelnia umożliwia rozwój absolwentom, np. organizując studia podyplomowe. Na SSW znajdziemy tak specjalistyczne “podyplomówki”, jak architektoniczne projektowanie światła czy zarządzanie projektem w architekturze i budownictwie.

Sopocka Szkoła Wyższa co roku prowadzi dwa nabory, w których przyjmuje określoną liczbę osób. Na studia I i II stopnia na architekturę i architekturę wnętrz obowiązuje sprawdzenie predyspozycji do zawodu architekta.

W 2017 drugi termin rozmów kwalifikacyjnych w Sopockiej Szkole Wyższej to 19 września 2017.

Komentarze obsługiwane przez CComment