wsbinoz logoWyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi w ramach kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne proponuję nową specjalność: detektywistyka i wywiad gospodarczy. Studenci kierunku, którzy zdecydują się na nią, zostaną przygotowani do prowadzenia i rozwiązywania spraw z takich dziedzin jak ochrona mienia, strzeżenia tajemnic przedsiębiorstw oraz zbierania informacji. Po zakończeniu studiów I stopnia absolwenci będą mogli rozpocząć pracę jako detektywi w sektorze publicznym i prywatnym.

Program specjalności

Program specjalności został przygotowany i będzie realizowany we współpracy z wieloma podmiotami zajmującymi się bezpieczeństwem wewnętrznym, działającymi w sektorze prywatnym i publicznym. Studenci będą przygotowywani do prowadzenia i rozwiązywania z zakresu ochrony mienia i strzeżenia tajemnic przedsiębiorstw i innych podmiotów gospodarczych. Program specjalności detektywistyki i wywiadu gospodarczego obejmuje także elementy związane ze specyfiką świadczenia usług detektywistycznych. Studenci dowiedzą się, w jaki sposób:
  • prowadzi się sprawy kryminalne, z naciskiem na przeciwdziałanie przestępczości gospodarczej,
  • sprawdza się wiarygodność kontrahentów,
  • ustala się składniki majątku dłużników.

Perspektywy zawodowe dla absolwentów

Po studiach licencjackich absolwenci będą przygotowani do podjęcia pracy jako detektywi w sektorze prywatnym i publicznym. Osoby, które ukończą te studia będą specjalizowały w obszarach ochrony informacji niejawnych oraz danych osobowych. Absolwent będzie przygotowany do opracowywania różnych dokumentów na stanowiskach przewidzianych do analizowania, przetwarzania, prognozowania i planowania działań na rzecz bezpieczeństwa w strukturach administracji zespolonej i specjalnej.

Więcej na informacji na temat Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi znajdziesz tutaj.

Komentarze obsługiwane przez CComment