×

Uwaga

Could not instantiate mail function.
Rekrutacja 2017: najpopularniejsze kierunki studiów na łódzkich uczelniachPolitechnika Łódzka oraz Uniwersytet Łódzki zakończyły pierwszy nabór na studia stacjonarne pierwszego stopnia w roku akademickim 2017/2018. Zainteresowanie ofertą kształcenia obu uczelni było bardzo podobne: 18,5 tysiąca osób zarejestrowało się w systemie rekrutacyjnym PŁ a na UŁ chce studiować 19,5 tysiąca osób.

Politechnika Łódzka

W tym roku Politechnika Łódzka przygotowała na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia 4750 miejsc na 42 kierunkach.
Politechnika Łódzka Wydział Chemiczny
Największym zainteresowaniem ze strony tegorocznych kandydatów, podobnie jak w roku ubiegłym, cieszyła się informatyka. Na kierunek ten wpłynęło około 1200 zgłoszeń na każdy z prowadzących go wydziałów: Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej (FTiMS) oraz Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki (EEIA).

Popularnością cieszyły się również studia informatyczne prowadzone w języku angielskim (information technology oraz computer science), gdzie na jedno wolne miejsce przypada ponad 12 kandydatów.

W czołówce najpopularniejszych kierunkówna PŁ można wymienić ponadto: systemy sterowania inteligentnymi budynkami oraz automatykę i robotykę. Na oba te kierunki, prowadzone na wydziale EEIA, przypada 7 zgłoszeń na 1 miejsce. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się też inżynieria biomedyczna, studia w języku polskim i w języku angielskim. Na kierunek ten przypada ponad 5 zgłoszeń na 1 miejsce.

Wyniki rekrutacji na PŁ zostaną ogłoszone 25 lipca (wtorek). Na kierunki, na których zostaną wolne miejsca, uczelnia planuje przeprowadzić drugi etap naboru. Rozpocznie się 28 lipca, a zakończy 13 września.

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki przygotował dla tegorocznych kandydatów o sto miejsc limitowych więcej, niż w roku ubiegłym – 8.926. Na studia stacjonarne zarejestrowało się 19.508 osób.

- Limity przyjęć na poszczególne kierunki studiów w rekrutacji na rok akademicki 2017/2018 zostały określone w uchwale Senatu UŁ podjętej – zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego – jeszcze w 2016 r. Będąc uczelnią poważnie traktującą kandydatów na studia, w bieżącym roku nie modyfikowaliśmy tych limitów pomimo zmiany sposobu przyznawania dotacji przez MNiSW - informuje prof. Sławomir Cieślak, Prorektor UŁ ds. kształcenia.

W tym roku, w liczbach bezwzględnych, najwięcej kandydatów zapisało się na:
 • Psychologię – 1.216 osób;
 • Prawo – 1.071 osób;
 • Filologię angielską – 916 osób;
 • Pedagogikę – 869 osób;
 • Finanse i rachunkowość – 857 osób.

Pod względem średniej liczby zapisanych na jedno miejsce limitowe, popularność kierunków studiów w tym roku wygląda następująco:
 • Psychologia – 10,13;
 • Filologia angielska – 7,33;
 • Bezpieczeństwo narodowe – 7,10;
 • Logistyka (Wydział Zarządzania) – 6,77.

Na studia na UŁ zgłosiło się 28 laureatów/finalistów olimpiad, którzy zapisali się na kierunki:
 • Prawo i Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna - po 3 osoby;
 • Turystyka i rekreacja (WNG),
 • Geografia i Gospodarka przestrzenna (WNG) - po 2 osoby,
 • a pozostali pojedynczo m.in. na kierunki: Filologia polska, Informatyka i ekonometria, Studia azjatyckie, Filologia specjalność filologia słowiańska.
Uniwersytet Łódzki Wydział ChemiiUniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania

Komentarze obsługiwane przez CComment