×

Uwaga

Could not instantiate mail function.
Rekrutacja 2017: najpopularniejsze kierunki studiów na Politechnice KrakowskiejInformatyka, automatyka i robotyka, transport, odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna, inżynieria biomedyczna, budownictwo, mechanika i budowa maszyn – to kierunki, które cieszyły się największą popularnością wśród tegorocznych kandydatów na studia I stopnia na Politechnice Krakowskiej. Niekwestionowanym liderem jest ponownie informatyka, gdzie o jeden indeks walczyło blisko 9 kandydatów.

Na rok akademicki 2017/18 Politechnika Krakowska przygotowała 3217 miejsc na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia. W ofercie siedmiu wydziałów było 25 kierunków studiów, w tym nowy – odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna prowadzony na Wydziale Inżynierii Środowiska. Podczas elektronicznej rekrutacji uczelnia przyjęła 7442 podania o przyjęcie na kierunek podstawowy na studiach stacjonarnych I stopnia.

W liczbach bezwzględnych najwięcej rejestracji dokonano na kierunki:
 • informatyka (ponad 1850, kierunek prowadzony na trzech wydziałach),
 • budownictwo (1171 na dwóch wydziałach),
 • transport (na dwóch wydziałach),
 • architektura,
 • automatyka i robotyka,
 • mechanika i budowa maszyn,
 • energetyka (na dwóch wydziałach),
 • elektrotechnika,
 • inżynieria biomedyczna,
 • technologia chemiczna,
 • inżynieria środowiska.

Jeśli chodzi o zainteresowanie kandydatów wyrażone liczbą osób na miejsce, to najpopularniejszym kierunkiem rekrutacji była informatyka i to na wszystkich trzech wydziałach, na których jest prowadzona:
 • na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej o jedno miejsce ubiegało się 8,7 kandydatów
 • na Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki - 8 kandydatów
 • na Wydziale Mechanicznym o przyjęcie na informatykę stosowaną starało się 5,9 kandydata.

W czołówce, jeśli chodzi o liczbę kandydatów przypadających na jedno wolne miejsce, były też:
 • automatyka i robotyka (4,6),
 • transport (4,6),
 • odnawialne źródła energii i infrastruktura odnawialna (4),
 • inżynieria biomedyczna (3,9),
 • energetyka (3,1),
 • architektura (2,8),
 • mechanika i budowa maszyn (2,4).

Po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych do przyjęcia od 11 do 18 lipca wydziałowe komisje rekrutacyjne będą przyjmować dokumenty od kandydatów. 20 lipca ogłoszone zostaną ostateczne listy przyjętych i listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych po pierwszej turze rekrutacji. Uczelnia przewiduje dodatkowy nabór na studia I stopnia we wrześniu. Wykaz kierunków dysponujących wolnymi miejscami umieszczony zostanie w serwisie rekrutacja.pk.edu.pl na przełomie lipca i sierpnia.

Obecnie trwa jeszcze na Politechnice Krakowskiej rekrutacja na studia I stopnia na kierunku architektura krajobrazu (do 13 lipca) oraz na studia II stopnia (do września).
Politechnika Krakowska studia

Komentarze obsługiwane przez CComment