×

Uwaga

Could not instantiate mail function.
wydz his ugOd zbliżającego się roku akademickiego 2017/2-18 studia licencjackie na kierunku Religioznawstwo, które są prowadzone na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego, będą prowadzone w formule ogólnouniwersyteckiej. Wykłady oraz ćwiczenia będą prowadzone przez wykładowców z kilku wydziałów uczelni.

Religioznawstwo na Uniwersytecie Gdańskim jest prowadzone od 2010 roku, a od października będzie prowadzone w formule ogólnouniwersyteckiej. Dzięki temu studenci będą mieli okazję wziąć udział w wykładach i ćwiczeniach, które poprowadzą wykładowcy z kilku wydziałów UG. Religioznawstwo jest naukową refleksją nad istotą religii i konkretnymi religiami. Refleksja ta przeprowadzana jest w klimacie szacunku do przekonań i uczuć religijnych wszystkich ludzi. Studia na religioznawstwie nie tylko dostarczają wiedzy, rozwijają zainteresowania, poszerzają horyzonty, ale przede wszystkim ułatwiają zrozumienie świata i samego siebie. Przez to studiujący ma szansę stać się człowiekiem więcej rozumiejącym. Jako taki jest w centrum zainteresowania wielu pracodawców.


Podstawowe wykłady na studiach dotyczą:
  • etnologii religii,
  • politologii religii,
  • psychologii religii,
  • socjologii religii,
  • filozofii religii,
  • fenomenologii religii,
  • hermeneutyki religijnej,
  • prawa wyznaniowego,
  • języków religijnych.

Inne przedmioty realizowane w ramach programu studiów obejmują: wstęp do badań nad tekstami religijnymi, archeologia religijna, inicjacja religijna, pedagogika religii, geografia religii, media a religia, ekonomia a religia, biofilozofia czy filozofia cywilizacji.

Więcej na temat Religioznawstwa znajdziesz tutaj.

Jak studiuje się na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego?

Komentarze obsługiwane przez CComment