Nowe kierunki studiów w RadomiuKażdego roku przybywa coraz więcej kierunków studiów, spośród których przyszli studenci mogą wybierać swoją ścieżkę rozwoju. Radomskie uczelnie mają w tym roku szczególnie interesującą ofertę. Największa liczba maturzystów chce spróbować swoich sił na medycynie, jednak także kryminologia i coaching cieszą się ogromnym zainteresowaniem.

30 czerwca maturzyści odebrali wyniki egzaminu dojrzałości. Ich następnym zadaniem jest wybór kierunku studiów, na którym skupią się w ciągu najbliższych lat. Uczelnie w Radomiu przygotowały wiele nowych propozycji dla swoich przyszłych studentów. Wśród dziewięciu radomskich uczelni wyższych największym zainteresowaniem cieszy się kierunek lekarski na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym, długo wyczekiwany przez rzesze absolwentów klas maturalnych. Władze uczelni przewidują 70 miejsc, jednak jeszcze przed ogłoszeniem wyników egzaminu maturalnego kilkudziesięciu maturzystów zadeklarowało chęć dostania się na wspomniany kierunek. Rektor uniwersytetu, prof. Zbigniew Łukasik, potwierdza, że uczelnia przygotowana jest do otwarcia kierunku w formie jednolitych studiów magisterskich, nie tylko pod względem kadry dydaktycznej, ale także w dziedzinie zaplecza technologicznego. Zawarte zostały również umowy z jednostkami medycznymi, w których odbywać się będzie część zajęć. Kierunek realizowany będzie na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej.

Złą wiadomością dla maturzystów jest zmniejszenie o połowę liczby miejsc na większości kierunków studiów. Z tego względu rekrutacja na nie może zakończyć się już w ostatnich dniach lipca. Oprócz kierunku lekarskiego UHT wśród nowości proponuje także agrochemię, mechatronikę oraz transport i logistykę. W przyszłości być może otwarta zostanie rekrutacja także na fizjoterapię oraz kierunek wokalno-aktorski.

Z kolei Wyższa Szkoła Handlowa kusi maturzystów nowo otwartą kryminologią, która także zainteresowała duże grono maturzystów. Studenci będą mogli poznać m.in. przebieg czynności kryminalistycznych, metody zwalczania przestępczości, postępowanie karne czy analizę autentyczności dokumentów. Do wyboru są 3 specjalności: kryminalistyka, kryminologia sądowo-penitencjarna oraz prewencja przestępczości i polityka socjalna, co pozwala kandydatom na zdobycie różnych kompetencji zawodowych. Jak podaje strona internetowa Wyższej Szkoły Handlowej, obecnie wykrywanie przestępców w głównej mierze opiera się na dotarciu do motywów podejmowanych przez przestępców działań zabronionych oraz na odkryciu okoliczności tychże zachowań, co sprawia, że duży nacisk w procesie kształcenia kładziony jest na psychologię zeznań i wyjaśnień oraz metody zapobiegania przestępczości.

Drugą nową propozycją WSH jest coaching i doradztwo zawodowe, specjalizacja realizowana na pedagogice II stopnia. To modne w ostatnich latach zajęcie pozwala na wejście na rynek pracy absolwentów pedagogiki pragnących pomagać innym rozwijać umiejętności zawodowe. Absolwenci po zakończeniu studiów będą posiadali kompetencje umożliwiające organizowanie społeczności lokalnych, zapobieganie wykluczeniom społecznym czy badanie predyspozycji zawodowych.

W zakresie studiów II stopnia, także Wyższa Szkoła Biznesu im. bp. Jana Chrapka poszerzyła swoją ofertę edukacyjną. Niedawno została otwarta m.in. psychologia kliniczna, sądowa lub organizacja i zarządzanie. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Radomiu proponuje natomiast nowy kierunek studiów I stopnia: zarządzanie projektami społecznymi. Absolwenci będą posiadali wiedzę z zakresu nadzorowania projektów związanych z funduszami pozyskiwanymi z Unii Europejskiej, jak choćby z Europejskiego Funduszu Społecznego. Z kolei Radomska Szkoła Wyższa zaprasza maturzystów na kierunek zdrowie publiczne w formie studiów licencjackich.

Maturzyści pragnący zostać klerykami mogą natomiast wybrać Wyższe Seminarium Duchownych w Radomiu, gdzie po 6 latach nauki, będąc jednocześnie studentami Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, zostaną magistrami nauk teologicznych.

Niezmienną ofertę edukacyjną posiadają pozostałe radomskie uczelnie wyższe: Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu, Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu czy Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu.

Komentarze obsługiwane przez CComment