×

Uwaga

Could not instantiate mail function.
Rekrutacja na kierunek lekarski na Uczelni ŁazarskiegoUczelnia Łazarskiego jest gotowa do przyjęcia studentów na I rok medycyny i zapewnienia im wysokiego poziomu kształcenia zarówno przedklinicznego, jak i klinicznego – zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Ministra Zdrowia i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Rekrutacja na kierunek lekarski rozpocznie się 5 maja 2017 roku.

Rektor Uczelni Łazarskiego prof. dr hab. Krystyna Iglicka-Okólska z satysfakcją podkreśla, że „Uczelnia Łazarskiego wielokrotnie dowiodła bardzo wysokiej jakości kształcenia swoich studentów, m.in. zajmując czołowe miejsca w rankingach polskich i europejskich, uzyskując walidacje uczelni brytyjskich i akredytację amerykańską. Z taką samą troską o jakość nauczania podeszliśmy do organizacji studiów na kierunku lekarskim Wydziału Medycznego. Nawiązaliśmy m.in. współpracę z uczelniami medycznymi w USA i Wielkiej Brytanii, czerpiąc od nich dobre wzorce organizacji i nadzoru nad standardami procesu kształcenia”.

Uczelnia Łazarskiego zwróciła się do Ministra Zdrowia z wnioskiem o przyznanie limitu 60 miejsc na studia na Wydziale Medycznym w roku akademickim 2017/2018. Na liście partnerów Wydziału Medycznego znajdują się m.in.: Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher i ponad kilkanaście warszawskich i mazowieckich szpitali marszałkowskich, powiatowych, miejskich publicznych i niepublicznych.

„Nowe umowy partnerskie zawarte ze szpitalami o najwyższym poziomie referencyjności gwarantują naszym przyszłym studentom dostęp do wysokospecjalistycznej wiedzy i praktyki klinicznej. Dzięki korzyściom z kształcenia w małych grupach, nasze studia lekarskie będą miały elitarny charakter”. - dodaje prof. dr hab. Krystyna Iglicka-Okólska.

Nowoczesny program studiów pozwoli na wykształcenie wysokiej klasy specjalistów. Istotnym uzupełnieniem będzie kształcenie w zakresie dodatkowych przedmiotów, ważnych z punktu widzenia możliwych ścieżek kariery takich jak: prawo medyczne i elementy zarządzania. Przedmiotem zajęć praktycznych będzie także rozwijanie umiejętności komunikacji z pacjentem i zespołem medycznym, rozumianej jako niezbędne narzędzie pracy lekarza.

Dowiedz się więcej: studia na kierunkach medycznych

Czesne w Uczelni Łazarskiego wynosić będzie 26 000 zł za semestr. Zajęcia będą prowadzone będą w języku polskim.

uczelnia lazarskiego

Komentarze obsługiwane przez CComment