Studia medyczne w Polsce i ChinachUniwersytet Medyczny w Lublinie będzie prowadzić studia medyczne dla studentów z całego świata w ścisłej współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Wenzhou. Wspólnym programem kształcenia może być objętych około150 studentów rocznie. Odpowiednie porozumienie zostało podpisane w Wenzhou w trakcie wizyty delegacji Polsko-Chińskiej Grupy Parlamentarnej.

Dziekan wydziału lekarskiego z oddziałem anglojęzycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. Wojciech Załuska powiedział, że nowy program będzie przeznaczony dla studentów z całego świata. Część studiów prowadzona będzie na uniwersytecie w Lublinie, a część na uniwersytecie w Wenzou – przyszli absolwenci otrzymują zatem dyplomy ukończenia obu uczelni. Porozumienie między uczelniami zakłada, że wspólnym program nauczania może być objęte maksymalnie 150 studentów rocznie. Prof. Załuska powiedział, że pierwszych 20 studentów pochodzących z Niemiec, Australii, Tajlandii i Emiratów Arabskich rozpoczęło już studia w Lublinie.

"Uniwersytet w Wenzou to bardzo nowoczesna uczelnia, lokuje się w ścisłej czołówce chińskich uczelni, jeśli chodzi o jakość nauczania" – zaznaczył prof. Załuska.

Obie uczelnie współpracują ze sobą już od kilku lat. Prof. Załuska podkreślił, że trwają obecnie prace nad jej rozszerzeniem, m.in. o badania naukowe czy wymianę studentów kierunku „Farmacja”. W maju lubelska uczelnia spodziewa się wizyty naukowców z Wenzou.

Czytaj więcej: studia na kierunkach medycznych

Uniwersytet Medyczny w Lublinie prowadzi studia medyczne w języku angielskim od 1995 roku. Obecnie wśród prawie 7,3 tys. studentów uczelni ponad 1,2 tys. to cudzoziemcy z 53 krajów, w tym m.in. USA (lubelska uczelnia uzyskała akredytację stanów Nowy Jork i Kalifornia). Wicemarszałek Senatu Grzegorza Czeleja uważa jednak, że w Polsce studiuje jeszcze zbyt mało studentów zagranicznych.

"Polska ma w tej dziedzinie duży potencjał, ale jeszcze nie w pełni wykorzystany” – zaznaczył Czelej.

Poziom „umiędzynarodowienia” polskich uczelni powinien być stale podnoszony. Wicemarszałek Senatu przypomniał, że studenci zagraniczni płacą za studia w Polsce, co przynosi wymierne korzyści uczelniom, ale i społecznościom, wśród których ci studenci mieszkają.

"Kształcenie w języku angielskim mobilizuje i zobowiązuje kadrę naukową do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji, poszerzania wiedzy o aktualny stan badań na świecie” – dodał Czelej.

PAP - Nauka w Polsce

Komentarze obsługiwane przez CComment