Nowe kierunki studiów na PWSZ w PłockuPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku chce uruchomić aż sześć nowych kierunków studiów pierwszego stopnia: nowe media, analiza danych i data mining, finanse z elementami matematyki i położnictwo oraz jeden nowy kierunek studiów drugiego stopnia: pielęgniarstwo i filologia.

Otwarcie nowych kierunków studiów zależy od pozytywnej decyzji szefa resortu nauki i szkolnictwa wyższego.

„Jeśli otrzymamy decyzje pozytywne, studia na nowych kierunkach zostaną uruchomione od października 2017 r.” – podkreślił prof. dr hab. nauk medycznych Maciej Słodki, rektor płockiej PWSZ.

Płocka uczelnia złożyła już stosowne wnioski do MNiSW o utworzenie kierunków: finanse z elementami matematyki, pielęgniarstwo, nowe media, analiza danych i data mining oraz położnictwo. W przypadku filologii opracowywanie wniosku znajduje się już w finalnym stadium. Wnioski o uruchomienie położnictwa i pielęgniarstwa musiały zostać ponadto wystosowane do Ministerstwa Zdrowia.

Kierunek analiza danych i data mining to studia licencjackie, prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Program kształcenia łączyć będzie zarówno elementy matematyki, jak i informatyki, m.in.: pobieranie, łączenie i ocena danych pochodzących z różnych źródeł, jak bazy danych, arkusze kalkulacyjne, czy internet.

Kierunek "Nowe media", także prowadzony w ramach studiów licencjackich w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, dedykowany jest osobom, które chcą zdobyć interdyscyplinarną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu kultury audiowizualnej, mediów elektronicznych oraz społeczeństwa informacyjnego.

Wśród nowych kierunków znajduje się także jest filologia, czyli studia magisterskie prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, pozwalające na ugruntowanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w mowie i piśmie na poziomie C2, według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i jednocześnie na aktywność w międzynarodowym środowisku, w tym zawodowym, np. w dyplomacji, biznesie i turystyce.

Natomiast kierunek pielęgniarstwo realizowane będzie na poziomie studiów magisterskich, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Program został przygotowywany w taki sposób, by studenci mogli zdobyć przekrojową wiedzę na temat profesjonalnej opieki pielęgniarskiej nad pacjentami w każdym wieku oraz z zakresu samodzielnych działań diagnostycznych i terapeutycznych oraz do prowadzenia edukacji prozdrowotnej.

Źródło: PAP - Nauka w Polsce

Komentarze obsługiwane przez CComment