×

Uwaga

Could not instantiate mail function.
Kryminologia we WrocławiuWydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego od roku akademickiego 2017/2017 uruchomi nowy kierunek studiów I stopnia, prowadzonych w trybie niestacjonarnym: kryminologię. Studia będą płatne, ale za to nie ma limitu miejsc, co oznacza, że przyjęci zostaną wszyscy kandydaci, którzy złożą w odpowiednim terminie komplet wymaganych dokumentów. Rekrutacja rozpocznie się 1 kwietnia 2017 r.

Przyszli studenci kryminologii na Uniwersytecie Wrocławskim będą mogli zdobyć wiedzę z zakresu zwalczania przestępczości oraz innych patologii występujących w życiu społecznym i gospodarczym, a jako absolwenci będą świetnie przygotowani do podjęcia pracy w instytucjach publicznych i prywatnych, które specjalizują się w zapewnianiu bezpieczeństwa i porządku publicznego, np.: w organach ścigania, organach administracji publicznej i samorządowej zajmujących się bezpieczeństwem i porządkiem publicznym, a także podmiotach prywatnych zajmujących się ochroną mienia, usługami detektywistycznymi oraz wywiadem gospodarczym.

Absolwenci kryminologii będą potrafili posługiwać się przepisami prawa dokonując ich wykładni i egzegezy, bazując na podstawowych prawidłach logicznego rozumowania i regułach prawniczego wnioskowania. Zakres nauk dogmatyczno-prawnych na nowym kierunku uzupełniają treści z zakresu nauk społecznych i przyrodniczych, co pozwala studentom na zdobycie umiejętności wyjaśniania przebiegu złożonych procesów społecznych pod względem prawnym, socjologicznym i etycznym.

Program studiów obejmuje następujące zagadnienia:
 • historia myśli kryminologicznej,
 • antropologia kryminalna,
 • metodologia badań kryminologicznych,
 • teorie kryminologiczne (etiologia kryminalna),
 • psychologia ogólna i socjopsychologia,
 • organizacja wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania,
 • podstawy prawa karnego,
 • nauki policyjne,
 • podstawy procesu karnego,
 • psychologia kryminalna,
 • nauki o więziennictwie i kuratela sądowa,
 • resocjalizacja dorosłych i nieletnich,
 • psychiatria sądowa,
 • patologie społeczne,
 • ekspertyzy sądowe,
 • przestępczość zorganizowana,
 • technologie IT i cyberprzestępczość,
 • przestępczość kobiet,
 • klinika kryminologiczna.


Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat studiów na Uniwersytecie Wrocławskim

Komentarze obsługiwane przez CComment