×

Uwaga

Could not instantiate mail function.
Ile zarabiają absolwenci poszczególnych kierunków studiów?W 2015 roku wzrost zarobków odnotowali absolwenci kierunków technicznych i inżynierskich. Mediana ich zarobków była wyższa o blisko 1000 złotych w porównaniu do przeciętnej pensji otrzymywanej przez absolwentów kierunków humanistycznych i społecznych. Jakie kierunki warto zatem wybrać, by w przyszłości otrzymać lepsze wynagrodzenie? Sprawdź wyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.

Głównym celem Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach. W tegorocznej edycji wzięło udział 161 224 osób, ale do końcowych obliczeń posłużyły dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma mniej niż 35 lat, 68% mieszka w dużych ośrodkach miejskich (miastach powyżej 100 000 mieszkańców), 69,2% ukończyło studia I lub II stopnia, 79,1% zatrudnionych jest w prywatnych przedsiębiorstwach.

Wynagrodzenie absolwentów kierunków humanistycznych i społecznych

Najlepiej wynagradzanymi absolwentami z tej grupy są osoby, które ukończyły studia psychologiczne. Mediana ich wynagrodzenia wyniosła 4 157 złotych, a co czwarta osoba po psychologii deklaruje, że poziom jej zarobków przekracza 6 500 złotych brutto. Niższe zarobki otrzymują absolwenci socjologii i teologii – mediana ich wynagrodzenia to 4 000 złotych. Mediana wynagrodzeń absolwentów dziennikarstwa, historii i filologii polskiej utrzymuje się na poziomie 3 500 złotych. 25% osób, które ukończyły polonistykę, zarabiała mniej niż 2 584 złotych miesięcznie.

Tabelka 2. Miesięczne wynagrodzenia całkowite osób po kierunkach humanistycznych i naukach społecznych (brutto w PLN)Miesięczne wynagrodzenia całkowite osób po kierunkach humanistycznych i naukach społecznych (brutto w PLN)

Wynagrodzenie absolwentów kierunków technicznych

Najwyższe zarobki w tej grupie otrzymują absolwenci elektroniki oraz automatyki i robotyki – 25% absolwentów tych kierunków zarabia powyżej 8 500 złotych miesięcznie. Wynagrodzenie absolwentów mechaniki i metalurgii oraz elektryki i energetyki wyniosło 5 000 złotych. Najniższą medianę całkowitego wynagrodzenia otrzymywali absolwenci budownictwa i architektury: 4 210 złotych.

Tabelka 3. Miesięczne wynagrodzenia całkowite osób po kierunkach technicznych (brutto w PLN)Miesięczne wynagrodzenia całkowite osób po kierunkach technicznych (brutto w PLN)

Wynagrodzenie osób po studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

W 2015 roku absolwenci studiów prowadzonych w trybie stacjonarnym otrzymywali wyższe wynagrodzenie – mediana ich wynagrodzeń była wyższa o 18,5% od przeciętnej pensji absolwentów studiów prowadzonych w trybie niestacjonarnym. 25% absolwentów, którzy ukończyli studia stacjonarne lub niestacjonarne, otrzymywało odpowiednio: ponad 7 200 złotych i 5 700 złotych miesięcznie.

Tabelka 4. Miesięczne wynagrodzenia całkowite osób po studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (brutto w PLN)Miesięczne wynagrodzenia całkowite osób po studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (brutto w PLN)

Wybrane kierunki studiów dziennych i zaocznych

W każdym z prezentowanych w tegorocznym badaniu przypadków wyższe zarobki otrzymywali absolwenci studiów stacjonarnych. Najwyższa mediana wynagrodzeń dotyczyła absolwentów studiów informatycznych: różnica między wynagrodzeniem absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wyniosła w tej grupie ponad 1 500 złotych.

W 2015 roku znacznie niższe wynagrodzenia otrzymywali absolwenci studiów związanych ze sportem, rehabilitacją i fizykoterapią: mediana ich wynagrodzeń wyniosła odpowiednio 2 945 złotych (studia stacjonarne) i 2 600 złotych (studia zaoczne).
Ciekawostka: miesięczne zarobki absolwenta studiów informatycznych prowadzonych w trybie stacjonarnym są wyższe o ponad 110% od zarobków osiąganych przez absolwenta pedagogiki.

Wykres 1. Miesięczne wynagrodzenia całkowite osób po różnych kierunkach (brutto w PLN)Miesięczne wynagrodzenia całkowite osób po różnych kierunkach (brutto w PLN)

Kto zarabia najwięcej?

Zastanawiasz się nad wyborem przyszłej ścieżki zawodowej? Warto na tym etapie sprawdzić widełki płacowe dla poszczególnych stanowisk i branż. Na co zatem czekasz? Sprawdź już teraz, jaka branża jest najbardziej perspektywiczna pod tym względem!

Komentarze obsługiwane przez CComment