25% studentów źle wybiera kierunek studiówWielu polskich studentów myśli o zmienia zawodu jeszcze przed obroną pracy dyplomowej, czyli przed faktycznym ukończeniem danego kierunku. Co czwarty student uważa bowiem, iż źle wybrał swoją ścieżkę kształcenia akademickiego, ale mimo tego 70% tej grupy planuje dokończyć edukację na obecnym kierunku. Jak nie popełnić błędu lub szybko go naprawić?


Zły wybór: źródła problemu

"36% studentów myśli o przekwalifikowaniu jeszcze w trakcie edukacji na uniwersytecie lub zaraz po jej zakończeniu. Kierują nimi motywy finansowe: większość chce po prostu więcej zarabiać" – mówi Leszek Wolany ze szkoły programowania Coders Lab.
Studenci na naukę nowego zawodu mogą poświęcić około 20 godzin tygodniowo. Za kurs są gotowi zapłacić nawet 4,5 tys. zł. Tak wysokich kosztów można jednak uniknąć, ale tylko i wyłącznie pod warunkiem, że decyzje absolwentów szkół średnich, co do wyboru kierunku studiów, będą bardziej przemyślane. Podstawą jest oczywiście wnikliwa analiza zarówno własnych zainteresowań, jak i długofalowych perspektyw zatrudnienia na rynku pracy. Źródła tego stale rosnącego problemu należy jednak szukać nie tylko w indywidualnych wyborach, lecz także w źle zorganizowanym systemie oświaty na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. Uczniom brakuje przede wszystkim wsparcia specjalistów w zakresie podejmowaniu decyzji o wyborze ścieżki kariery. Doradcy zawodowi zatrudnieni w placówkach edukacyjnych nie są bowiem w stanie wnikliwie przeanalizować predyspozycji wszystkich osób, które się do nich zgłaszają.

Częstym problemem są także naciski ze strony rodziców, którym zależy na tym, by ich dzieci wybrały jakiś prestiżowy kierunek. Nawet w sytuacji, gdy jest on całkowicie niezgodny z zainteresowaniami i predyspozycjami danego ucznia.

Zły wybór: jak rozwiązać problem?

Najprostszym rozwiązaniem jest oczywiście zmiana kierunku studiów, ale na ten krok decyduje się relatywnie niewiele osób. 25% studentów uważa, że źle wybrało studia, ale mimo tego 70% tej grupy deklaruje, że dokończy edukację na obecnym kierunku. Kierują się oni bowiem przekonaniem, że procedura zmiany kierunku czy nawet uczelni jest skomplikowana i w zasadzie „nie ma sensu sobie tym zawracać głowy”.

Przenosiny między uczelniami czy poszczególnymi wydziałami wcale nie są czynnością ekstremalną i niewykonalną. Należy jednak pamiętać o kilku fundamentalnych zasadach i wykazać się stoickim spokojem, żeby przebrnąć przez ten etap bez nerwicy i siwych włosów. Szczegółowy poradnik znajdziesz tutaj: www.studia.net/poradnik-studenta/7362-jak-bezproblemowo-zmienic-uczelnie-lub-kierunek-poradnik

Drugim rozwiązaniem dla osób myślących o przekwalifikowaniu się mogą być intensywne kursy oraz szkolenia, które w ciągu kilku miesięcy są w stanie dostarczyć uczestnikom zarówno wiedzę teoretyczną, jak i konkretne umiejętności praktyczne.

"Dziś ciągłe dokształcanie się to podstawa. Minęły czasy, kiedy to w jednej firmie pracowało się całe życie. Musimy być przygotowani na to, że co kilka lat konieczna będzie dość radykalna zmiana w naszym życiu zawodowym i nie obejdzie się bez zdobywania nowych kompetencji" – uważa ekspert.


Źródło: infowire.pl

Komentarze obsługiwane przez CComment