Business and Languages w TrójmieścieNowoczesne centra usług wspólnych BPO/SSC rozwijają się dynamicznie w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Poszukiwani są specjaliści łączący dobrą i praktyczną znajomość języków obcych z kompetencjami z różnych obszarów biznesowych, takich jak finanse, rachunkowość czy zarządzanie zasobami ludzkimi. Studia na kierunku Business and Languages (B&L) – przygotują do pracy w tym nowoczesnym sektorze biznesu. B&L jest nowym międzyuczelnianym kierunkiem studiów Sopockiej Szkole Wyższej i Ateneum Szkoły Wyższej.

Co robią międzynarodowe koncerny chcące zoptymalizować koszty? - Korzystają z BPO (Business Process Offshoring/Business Process Outsourcing) lub SCC (Shared Service Center - Centra Usług Wspólnych) - mówi Sylwia Broda z Sopockiej Szkoły Wyższej. Polega to na tym, że część usług jest lokowana poza firmą - wyjaśnia. Koncern albo wydziela w firmie osobny dział np. księgowy, w odrębnej lokalizacji (SSC) albo wynajmuje wyspecjalizowaną firmę zewnętrzną zajmującą się tego typu usługami (BPO).

W jednym i drugim przypadku zwykle firmy zajmujące się tym sektorem rynku lokują swoje usługi w krajach takich jak Polska. Czyli tam, gdzie z jednej strony można zatrudnić kompetentnych specjalistów, a z drugiej strony koszty pracy są mniejsze, niż w krajach gdzie ma siedzibę firma lub realizowana jest inna część działalności biznesowej. Trójmiasto należy do największych w Polsce ośrodków outsourcinowych. Swoje centra usług biznesowych uruchomiły tutaj m.in. takie firmy jak OIE Support, Metsa Group, Bayer, ThyssenKrupp, WIPRO, WNS i wiele innych - mówi Sylwia Broda.

Tego typu sektor rynku potrzebuje kompetentnych pracowników. Jednak absolwenci filologii języków obcych często nie znają się na specyfice biznesu. A absolwenci kierunków związanych z ekonomią i zarządzaniem nie zawsze mają dobre kompetencje językowe. - Dlatego właśnie stworzyliśmy Business and Languages - kierunek łączący praktyczną znajomość dwóch języków obcych z umiejętnościami i wiedzą biznesową - mówi Sylwia Broda z SSW.

Studia w Sopockiej Szkole Wyższej - rekrutacja, oferta kształcenia, perspektywy zatrudnienia po studiach

Business and Languages to precyzyjnie przemyślany międzyuczelniany kierunek Sopockiej Szkoły Wyższej i Ateneum Szkoły Wyższej w Gdańsku. SSW jest kompetentna w obszarach finansowych i biznesowych, a Ateneum - w solidnej nauce języków obcych. Dzięki temu studenci będą mieli pewność najwyższego poziomu edukacji w tych dwóch obszarach nauki. - To pierwsza w Polsce tego typu współpraca na uczelniach niepublicznych. Połączyliśmy nasze silne strony, aby zaoferować kandydatom naprawdę unikatowy program studiów – relacjonuje Sylwia Broda.

Business and Languages to trzyletnie studia licencjackie. Ich program ma profil praktyczny, a ścieżka edukacyjna charakter międzynarodowy. Rozbudowany w Trójmieście sektor BPO/SSC to najbardziej oczywista perspektywa zawodowa dla absolwentów. Jednak studia dają także kompetencje przydatne przy pracy w różnych firmach i instytucjach o charakterze międzynarodowym

Lingwistyczna część studiów skupia się na dwóch językach obcych. Program studiów obejmuje 870 godzin nauki języków obcych. W przypadku języka angielskiego będą doskonalili znajomość od poziomu B1 do C2. Dzięki współpracy z Centrum Egzaminacyjnym British Council studenci mają możliwość uzyskania certyfikatu Cambridge. Drugi język obcy studenci wybierają spośród czterech - niemieckiego, szwedzkiego, hiszpańskiego, włoskiego. Będą go doskonalić od poziomu podstawowego do B2.

Program biznesowej część studiów będzie odbywać w ramach jednej z trzech specjalizacji: finanse, rachunkowość, zarządzanie zasobami ludzkimi. – Na szóstym semestrze studiów gwarantujemy praktyki w największych korporacjach polskich i zagranicznych - zapewnia Sylwia Broda z SSW.

Komentarze obsługiwane przez CComment