×

Uwaga

Could not instantiate mail function.
Certyfikat przyszłości: studia UPWr nagrodzoneW I edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością” wyróżniono 92 najbardziej innowacyjne i dopasowane do potrzeb rynku pracy kierunki, które prowadzone są na polskich uczelniach państwowych i prywatnych. Wśród 11 najlepszych z Dolnego Śląska znalazły się dwa kierunki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu: odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (studia II stopnia) oraz technologia winiarstwa (studia podyplomowe).

Pierwsi absolwenci kierunku „Odnawialne źródła energii” opuszczą mury Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu już w tym roku akademickim.

– Ale wielu z nich już w trakcie studiów znajduje pracę – podkreśla prof. Jerzy Bieniek, który wspólnie z prof. Leszkiem Romańskim był inicjatorem tworzenia tego unikalnego w skali kraju kierunku studiów, na którym kształci się przyszłych specjalistów z zakresu OZE i gospodarowania odpadami. – Ważnym elementem tych studiów są praktyki w firmach związanych z energetyką i gospodarką odpadami. To dzięki nim nasi studenci uczą się nie tylko rozwiązywać problemy teoretyczne, ale potrafią wiedzę wykorzystać w praktyce. Pracodawcy z kolei szybko orientują się, że nasi studenci to w przyszłości niezbędni w ich przedsiębiorstwach specjaliści.

Czego można nauczyć się w trakcie studiów z zakresu OZE? Np. jak zbudować dla przedsiębiorstwa działającego w szeroko pojętej sferze rolniczej cały system dostarczania energii, a równocześnie zagospodarować resztki z produkcji rolniczej, typu słoma, odchody zwierząt hodowlanych czy gałęzie z przycinki drzew w sadach.

– Uczymy jak zaprojektować nie tylko poszczególne urządzenia, jak je dobrać do konkretnych potrzeb, ale także jak tworzyć cały system dostarczania energii z OZE. Biogazownia, fotowoltaika, energia wiatrowa, geotermia – czasem dopiero połączenie różnych źródeł okazuje się opłacalne – podkreślają profesorowie Deta Łuczycka i Jerzy Bieniek, którzy w Warszawie podczas oficjalnej gali odebrali certyfikat „Studia z przyszłością”.

Prof. Łuczycka, prodziekan Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego, nie ma wątpliwości, że w najbliższych latach czeka nas dalszy rozwój technologii związanych z pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych.

Jeszcze za życia naszych studentów na świecie wyczerpią się zasoby tradycyjnych, kopalnych surowców energetycznych, przynajmniej tych stosunkowo łatwo dostępnych. Równocześnie wyraźnie wzrosła w ostatnich latach nieufność społeczeństw do energii jądrowej. OZE nie jest dziś jeszcze opłacalne w sensie ekonomicznym, ale to kwestia czasu – mówi pani profesor. – Szukamy takich rozwiązań technologicznych, które pozwolą zminimalizować mankamenty OZE – powstają już na przykład prototypy zupełnie nowych wiatraków do elektrowni wiatrowych. Badane są też możliwości magazynowania energii pozyskanej ze źródeł odnawialnych, co dziś jest poważnym problemem.

Certyfikat trafił także do UPWr za studia podyplomowe z zakresu technologii winiarstwa, które prowadzone są na Wydziale Nauk o Żywności.

– To jest kierunek unikatowy, jedyny taki w Polsce. 75 proc. naszych słuchaczy już zajmuje się winiarstwem, ale przychodzą do nas, bo potrzebują fachowej wiedzy, naukowych podstaw, chcą się po prostu dokształcić. Reszta w większości również znajduje zatrudnienie w branży. Zapewniamy im zajęcia zarówno w terenie – w naszej uczelnianej winnicy i innych zaprzyjaźnionych, jak i w laboratorium, gdzie uczą się m.in. analizy składu czy oceny jakości – mówi prof. Aneta Wojdyło, kierownik dwusemestralnych studiów.

W trakcie studiów można zdobyć gruntowną wiedzę z zakresu uprawy winorośli, specyfikacji win białych i czerwonych, projektowania winiarni czy oceny surowców i produktów z wykorzystaniem najnowszych metod analitycznych.

Tutaj znajdziesz pełną ofertę kształcenia Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Komentarze obsługiwane przez CComment