×

Uwaga

Could not instantiate mail function.
Kierunek lekarski na Uczelni Łazarskiego w WarszawieWydział Medyczny Uczelni Łazarskiego otrzymał 16 marca 2016 roku wymaganą zgodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznych na kierunku lekarskim. Rekrutacja zostanie otwarta wiosną 2017 roku.

16 marca br. szef resortu nauki i szkolnictwa wyższego wydał pozytywną opinię na temat prowadzenie kierunku, co oznacza, że Uczelnia spełniła wszystkie, rygorystyczne wymagania dotyczące zarówno programu nauczania, jak i zapewnienia odpowiedniego zaplecza dydaktycznego i klinicznego. Wniosek Uczelni Łazarskiego o uruchomienie kierunku lekarskiego już 2 lipca 2015 roku otrzymał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Prof. nadzw. dr hab. med. Dariusz A. Kosior, Dziekan Wydziału Lekarskiego Uczelni Łazarskiego mówi:

Zamierzamy korzystać z najlepszych doświadczeń nauczania medycyny w Polsce. Chcemy przede wszystkim uczyć praktyki zawodu, z dużym naciskiem na kształcenie postaw. Zależy nam, by nasi studenci – przyszli lekarze, potrafili skutecznie komunikować się z pacjentami. Wartością naszych studiów będzie indywidualizacja procesu nauczania. Nie będą to studia masowe, a raczej elitarne. Zamierzamy kształcić w małych grupach, na wysokim poziomie, korzystając z najnowszych materiałów edukacyjnych i rozwiązań technologicznych.

Partnerem strategicznym Uczelni Łazarskiego, w prowadzeniu kierunku lekarskiego, jest Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie, w którym będzie odbywać się większość zajęć. Jest to jedna z najlepszych placówek w regionie. Posiada akredytację Centrum Monitorowania Jakości, a także m. in. Nagrodę Innowacyjny Szpital, Nagrodę Autorytet w dziedzinie Chirurgii Victoria, wyróżnienie w konkursie Teraz Polska. Szpital MSW jest ceniony przede wszystkim za innowacyjne zabiegi kardiochirurgiczne, endoskopowe, przeznaczyniowe, mikrochirurgię oraz przeszczepy trzustki.

Kadra dydaktyczna kierunku lekarskiego będzie składała się z doświadczonych pracowników naukowych z wieloletnim stażem akademickim i praktycznym oraz specjalistów w danych dziedzinach współczesnej medycyny. Kierunek będzie prowadzony w języku polskim.

Uczelnia jest obecnie w trakcie ustalania z Ministerstwem Zdrowia, ilu kandydatów będzie mogła przyjąć. Kierunek zostanie uruchomiony w roku akademickim 2017/2018.

Rekrutacja na kierunek lekarski Uczelni Łazarskiego zostanie otwarta wiosną 2017 roku. Opłaty za studia nie będą odbiegać od standardów rynkowych.

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat KIERUNKU LEKARSKIEGO.

Komentarze obsługiwane przez CComment