×

Uwaga

Could not instantiate mail function.
Popularność rekrutacji 2015/2016 na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu GdańskiegoWydział Filologiczny w tegorocznej rekrutacji okazał się najpopularniejszym wydziałem na Uniwersytecie Gdańskim. Rokrocznie rosnące zainteresowanie ze strony kandydatów na studia i losy absolwentów Wydziału Filologicznego UG są dowodem na to, że nie kształcą się tutaj bezrobotni humaniści.

Ogólna liczba kandydatów na Wydział Filologiczny UG na studia stacjonarne w rekrutacji na rok akademicki 2015/2016 wyniosła 5 tysięcy 621 kandydatów, w tym na studia pierwszego stopnia 4 tysiące 942. Stanowi to mniej/więcej jedną czwartą liczby wszystkich kandydatów na Uniwersytet Gdański (w skali Uniwersytetu liczba ta na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie wynosiła 20367). Oznacza to, że Wydział Filologiczny jest najpopularniejszym wydziałem na Uniwersytecie Gdańskim.

Fakt ten potwierdzają liczby. Popularność oferty edukacyjnej Wydziału Filologicznego w tegorocznej rekrutacji wynosiła 3,4 kandydata na jedno miejsce. Jest to znaczący sukces, gdyż w stosunku do ogólnej liczby kandydatów na studia stacjonarne I stopnia na wszystkich uniwersytetach w Polsce jest to aż o 0,5 kandydata więcej.
Popularność rekrutacji 2015/2016 na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego
Wśród najbardziej popularnych kierunków w kraju znalazły się kierunki prowadzone przez Wydział Filologiczny:
  • Skandynawistyka – 11,35 kandydata na jedno miejsce (w skali kraju 9,4);
  • Zarządzanie instytucjami artystycznymi, specjalność menadżerska – 10, 2;
  • Filologia angielska – 7,42 (w skali kraju poniżej 4);
  • Sinologia – 5,49;
  • Język, kultura i gospodarka Finlandii (unikatowa w skali kraju specjalność na kierunku Skandynawistyka) – 5,40;
  • Iberystyka – 5,38 (w skali kraju poniżej 4).
Przytoczona powyżej magia liczb ma znaczenie przede wszystkim w kontekście losów naszych absolwentów. Na Wydziale Filologicznym UG dyplom ukończenia studiów otrzymuje co roku od 1600 do 1800 studentów. Dane z Powiatowego Urzędu Pracy mówią, że na listach bezrobotnych zarejestrowanych absolwentów naszego Wydziału jest słownie piętnastu. Jest to mniej niż jeden procent ubiegłorocznych absolwentów. Wydział Filologiczny cieszy się tak ogromną popularnością, gdyż nie kształci bezrobotnych humanistów.
Popularność rekrutacji 2015/2016 na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego


Zapraszamy do zapoznania się ofertą edukacyjną Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego – 22 kierunków studiów na prawie 100 specjalnościach – NA STRONACH REKRUTACJI.

Komentarze obsługiwane przez CComment