×

Uwaga

Could not instantiate mail function.
Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie: nowa specjalność i ostatnie dni rekrutacjiChcesz studiować na najstarszej polskiej uczelni o profilu pedagogicznym, która specjalizuje się w kształceniu kadr o najwyższych kwalifikacjach? Jeśli tak, to nie zwlekaj i już dziś zgłoś swoją aplikację na studia w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie – masz czas do 13 lipca!

Od roku akademickiego 2015/2016 możesz wybrać nową specjalność – Edukację muzealną, na której zasadniczym celem kształcenia jest przygotowanie kompetentnych, refleksyjnych oraz innowacyjnych specjalistów edukacji prowadzonej w ramach działalności placówek muzealnych, galerii sztuki i centrów popularyzacji nauki.

Nowoczesny program studiów pozwala na zdobycie gruntownej wiedzy z zakresu pedagogiki, podstaw psychologii i antropologii, historii kultury i sztuki oraz opanowanie umiejętności pedagoga - animatora dziedzictwa kulturowego, dzięki którym można zrozumieć i kreatywnie upowszechniać zjawiska kultury i sztuki dawnej oraz współczesnej. Studenci nauczą się ponadto efektywnego zarządzania placówkami muzealnymi oraz opanują metody ochrony eksponatów muzealnych.


Absolwenci Edukacji muzealnej będą posiadać umiejętności analizy, interpretacji i propagowania dorobku kultury i sztuki, jak również warsztat metodyczny – niezbędny do realizacji programów edukacyjnych w przestrzeni muzealnej. Absolwenci nowego kierunku APS będą przygotowani do organizowania i prowadzenia zajęć edukacyjnych (w tym warsztatów: plastycznych, plenerowych, eksperymentalnych) dla odbiorców z różnych grup wiekowych. Swobodnie będą się posługiwać nowoczesnymi, interaktywnymi technologiami informatycznymi oraz mediami cyfrowymi, coraz powszechniej wykorzystywanymi we współczesnym muzealnictwie. Dzięki temu potrafi realizować i upowszechniać różnorodne postaci przekazów wizualnych i medialnych dla celów edukacyjnych i użytkowych.

Rekrutacja na rok akademicki 2015/2016 w skrócie:
  • rejestracja kandydatów potrwa do 13 lipca,
  • ogłoszenie wyników rekrutacji na rok akademicki 2015/2016 nastąpi 14 lipca o godzinie 17.00,
  • osoby przyjęte na studia zobowiązane są do dostarczenia kompletu wymaganych dokumentów w dniach 15-18 lipca.

Szczegółowe informacje na temat procesu rekrutacji można znaleźć na oficjalnej stronie: irk.aps.edu.pl

Komentarze obsługiwane przez CComment