×

Uwaga

Could not instantiate mail function.
PWSZ w Pile: najszerszy program studiów dualnych w PolsceIdealne połączenie pracy i studiów dziennych - to w skrócie model edukacji nazywany studiami dualnymi. Na najszerszą skalę w Polsce realizuje go Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile. Aż piętnaście firm daje zatrudnienie studentom uczelni w ramach programu studiów dualnych.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. St. Staszica w Pile to największa uczelnia publiczna północnej Wielkopolski. - Naszym celem jest prowadzenie studiów o jak najściślejszym połączeniu teorii z praktyką. Oczekują tego i studenci, i pracodawcy - mówi prof. nadzw. dr hab. Donat Mierzejewski, Rektor Uczelni. - Dlatego tak bardzo zaangażowaliśmy się w program studiów dualnych - dodaje. PWSZ w Pile pierwszą umowę o współpracy dotyczącą studiów dualnych podpisał w lutym 2014 roku z polskim odziałem globalnej firmy poligraficznej QuadGraphics Europe. W ciągu półtora roku do projektu weszło kolejnych 14 firm z różnych branż, m.in. Philips Lighting Poland, SeaKing Poland, Dendro Poland, SAPA Aluminium. Dzięki temu PWSZ w Pile została krajowym liderem w szeroki stosowaniu tego systemu studiów. Firmy partnerskie zapowiadają, że w przyszłości będą wysyłały studentów PWSZ w Pile także na staże zagraniczne w swoich strukturach międzynarodowych.

Jak to działa?
Programem studiów dualnych objęte są wszystkie kierunku inżynierskie na PWSZ w Pile: budownictwo, elektrotechnika, mechanika i budowa maszyn, transport. Chcąc przystąpić do tego programu warto zaangażować się w naukę już na pierwszym semestrze. Począwszy od drugiego semestru firmy partnerskie prowadzą rekrutację spośród studentów na kilka-kilkanaście stanowisk. Są takie firmy, jak QuadGraphics Europe, które interesują studenci tylko jednego kierunku (w tym przypadku elektrotechniki). Są i takie, jak Philips Lighting Poland, które rektutują wszystkich kierunkach inżynierskich. Najczęściej rektutujące przedsiębiorstwa podczas rekrutacji biorą pod uwagę średnią ocen ze studiów, znajomość języka obcego oraz przeprowadzają osobiście rozmowę kwalifikacyjną.

Od drugiego roku studenci PWSZ w Pile spędzają cztery dni dni w tygodniu na uczelni, a jeden dzień odbywają szkolenie zawodowe w przedsiębiorstwie. Podczas trzeciego i czwartego roku, czas spędzany w firmach partnerskich zwiększa się do dwóch dni w tygodniu.

Po pierwszym roku trwania programu zakwalifikowało się do niego kilkadziesiąt osób - w sumie co dziesiąty student kierunków inżynierskich na PWSZ w Pile. Jednak uczelnia podpisuje kolejne umowy o współpracy i planuje poszerzyć liczbę dostępnych miejsc w firmach dla studentów.Co zyskują studenci?
Program studiów dualnych charakteryzuje się znaczną przewagą zajęć praktycznych w porównaniu do studiów prowadzonych wyłącznie w tradycyjnej formie. Taki system studiowania zwiększa pozycję przyszłego absolwenta na rynku pracy. Pracodawcy coraz częściej poszukują osób, które wraz z dyplomem ukończenia studiów, potwierdzają zdobycie praktycznych umiejętności.

- Nie do końca tak jest, że czego uczymy się podczas studiów potem wykorzystuje się w pełni w pracy zawodowej. Dzięki studiom dualnym realizowanym w Philips Lighting Poland przekonałem się, jak ważne są umiejętności praktyczne - mówi Tomasz Czernik student III roku elektrotechniki na PWSZ w Pile. Programy studiów dualnych nastawione są na realizację konkretnych zadań. Nie ma więc problemu obowiązkowych staży występujących na niektórych uczelniach, gdzie praktykant "parzy kawę" i jest traktowany jak zło konieczne przez firmę partnerską danej uczelni.

Warto wiedzieć, że za staż zawodowy w przedsiębiorstwie partnerskim studenci pilskiej uczelni otrzymują wynagrodzenie. Sięga ono nawet 1680 zł miesięcznie, a zdarza się że firma partnerska funduje dodatkowe stypendium swoim stażystom. Mogą również otrzymać dodatkowo certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę. Razem w dyplomem inżyniera oraz możliwością wpisania do CV stażu zawodowego będzie stanowić ceniony przez przyszłych pracodawców pakiet kwalifikacji.

Wartością dodatkową dla studentów jest poznawanie w praktyce przebiegu procesu rekrutacji i doskonalenie swoich umiejętności potrzebnych w rozmowach z potencjalnym pracodawcą.

Co zyskują pracodawcy?
Firmy przystępujące do programu studiów dualnych widzą swój zysk głównie w dostępie do wartościowych zasobów ludzkich. - Jesteśmy firmą komercyjną, dlatego też dla nas istotny jest fakt, że stosunkowo niewielkim kosztem firma może zyskać potencjalnych pracowników, którzy szkoleni są już w trakcie studiów - stwierdził Tomasz Kędziora, Wiceprezes Zarządu Quad/Graphics.

Firmy współpracują z uczelnią przy realizacji programu studiów w murach PWSZ w Pile. Nie przyjmują na staże zawodowe wszystkich studentów danego kierunku, tylko przeprowadzają “casting” wybierając najlepszych. Dodatkowo kilku studentów przygotowuje prace dyplomowe na potrzeby przedsiębiorstwa partnerskiego.

Partnerzy PWSZ w Pile to firmy rozwijające się i systematycznie zwiększające zatrudnienie. Nieoficjalnie deklarują, że już teraz planują zatrudnienie swoich stażystów po zakończeniu przez nich studiów.

Więcej o studiach dualnych na PWSZ w Pile

Komentarze obsługiwane przez CComment