Nowe specjalności na UEPOferta kształcenia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu poszerzy się od nowego roku akademickiego o cztery nowe specjalności: doradztwo finansowe, zarządzanie i finanse międzynarodowe, zarządzanie municypalne oraz rachunkowość i zarządzanie finansami ACCA.

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia Wydziału Ekonomii od roku akademickiego 2015/2016 będą mogli wybrać nową specjalność: doradztwo finansowe. Najważniejszym celem kształcenia na nowej specjalności jest przekazanie studentom obszernej wiedzy z zakresu planowania i doradztwo finansowego dla klientów indywualnych, przedsiębiorstw i instytucji sektora publicznego. Przyczyną utworzenia specjalności „Doradztwo finansowe" były przemiany zachodzące w obszarze regulacji zarówno unijnych, jak i krajowych dotyczących deregulacji zawodów finansowych oraz rosnąca różnorodność instytucji i instrumentów finansowych. Podmioty publiczne oraz prywatne potrzebują specjalisty – konsultanta, który wspomoże podejmowanie ich decyzji finansowych, czyli szeroko rozumianego doradcy finansowego.

Wydział Gospodarki Międzynarodowej postanowił zmodyfikować zakres tematyczny dotychczasowej specjalności biznes międzynarodowy i zastąpić ją całkowicie nowym programem – zarządzaniem i finansami międzynarodowymi. Nowa specjalność umożliwia studentom wybieranie indywidualnych ścieżek własnego rozwoju – w tym celu uczelnia przygotowała bogatą listę dostępnych przedmiotów, których tematyka odnosi się bezpośrednio do zarządzania i finansów międzynarodowych. Program studiów oferuje studentom możliwość zdobycia obszernej wiedzy z zakresu finansów przedsiębiorstw, systemu walutowego, budowania strategii na rynkach międzynarodowych, funkcjonowania w zespołach strategicznych na rynkach międzynarodowych oraz skutecznego przywództwa.
Studenci tej specjalności mają ponadto możliwość zdobycia podwójnego dyplomu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Nottingham Trent University w Wielkiej Brytanii, z którym Wydział Gospodarki Międzynarodowej UEP realizuje wspólny program dydaktyczny i naukowy. Specjalność będzie dostępna na studiach II stopnia.Specjalność "Zarządzanie municypalne" poszerzy ofertę kształcenie Wydziału Zarządzania. Jej celem jest kształcenie menedżerów dla sektora publicznego i jego otoczenia biznesowego. Głównym autem nowej specjalności jest wsparcie merytoryczne procesu kształcenia od przedstawicieli stowarzyszeń samorządowych ze ze Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP, menedżerów zarządzających podmiotami komunalnymi, a także udział partnera międzynarodowego The Institute of Place Management, który specjalizuje się we wspieraniu osób zaangażowanych w rozwój i zarządzanie miejscami.

Ostatnią nowością, która pojawi się od roku akademickiego 2015/2016 w ofercie UEP, jest specjalność "Rachunkowość i zarządzanie finansami ACCA" przeznaczone dla studentów stacjonarnych II stopnia kierunku Finanse i rachunkowość biznesu. Absolwenci tej specjalności otrzymają zwolnienie z 9 egzaminów (poziom foundamental) na 14 egzaminów pozwalających na uzyskanie certyfikatu ACCA, potwierdzającego wysokie kwalifikacje w obszarze rachunkowości.

Komentarze obsługiwane przez CComment