×

Uwaga

Could not instantiate mail function.
Nowe kierunki studiów na UMKOferta kształcenia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wzbogaci się w tym roku o trzy nowe kierunki: technologie proekologiczne i zarządzanie środowiskiem (studia inżynierskie) oraz komunikacja i psychologia w biznesie (studia I stopnia) i bezpieczeństwo narodowe (studia I stopnia). Wydziały zaproponowały ponadto kolejne dwa kierunki, na których językiem wykładowym będzie angielski.

Kierunek technologie proekologiczne i zarządzanie środowiskiem będą prowadziły wspólnie Wydział Chemii i Wydział Nauk o Ziemi, a wśród wykładowców znajdą się także pracownicy Wydziałów: Biologii i Ochrony Środowiska, Nauk Ekonomicznych i Zarządzania oraz Prawa i Administracji. Jak zapowiada dziekan Wydziału Chemii, prof. Edward Szłyk - Studia przygotują do pracy w instytucjach i firmach zajmujących się oceną i kontrolą stanu środowiska, produkcją energii odnawialnej, opracowywaniem technologii przyjaznych środowisku.

Studia na kierunku komunikacja i psychologia w biznesie prowadzone będą przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Jest to kierunek dedykowany osobom, które interesują się zarządzaniem, zwłaszcza jego praktycznym aspektem.

Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych oraz Wydział Matematyki i Informatyki będą prowadzić wspólnie kierunek bezpieczeństwo narodowe. - Chcemy skupić się przede wszystkim na bezpieczeństwie cyfrowym państwa, w tym przeciwdziałaniu i zwalczaniu tak aktualnych dziś zagrożeń cyberterroryzmem - mówi dziekan Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych, prof. Roman Bäcker.

Anglojęzyczne studia matematyczne poszerzą ofertę kształcenia Wydziału Matematyki i Informatyki, a Wydział Nauk o Ziemi będzie prowadzić studia anglojęzyczne na kierunku turystyka i rekreacja. - Od II roku zaoferujemy dwie specjalności: turystyka i krajoznawstwo oraz rekreacja i animacja sportu. Już mamy pytania z zagranicy, m.in. z Chin - mówi dziekan Wydziału Nauk o Ziemi, prof. Wojciech Wysota.

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat studiów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Komentarze obsługiwane przez CComment