Wybierz studia na kierunkach przyszłościChciałbyś studiować kierunek, którego ukończenie pozwoli Ci na znalezienie ciekawej i satysfakcjonującej pracy? Jeśli tak, to oferta Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego jest przeznaczona właśnie dla Ciebie!

Studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UG są solidną szkołą stawiania i rozwiązywania problemów, sprawnego i szybkiego uczenia się nowych pojęć, niezależnego formułowania jasno uzasadnionych sądów. Na pewno zdobędziesz umiejętności analitycznego i logicznego myślenia, rozumienia działania otaczającego świata, czyli umiejętności niezwykle cenione przez pracodawców.

Kierunki studiów na poziomie licencjata (I stopień)
 • Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna – nowy kierunek prowadzony wspólnie z Wydziałem Chemii;
 • Bioinformatyka - prowadzona wspólnie z Wydziałem Biologii, Wydziałem Chemii, Międzyuczelnianym Wydziałem Biotechnologii UG-GUMed;
 • Fizyka;
 • Fizyka medyczna - unikatowy kierunek, prowadzony we współpracy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym;
 • Informatyka;
 • Matematyka;
 • Matematyka ekonomiczna;
 • Kierunki studiów na poziomie magisterskim (II stopień);
 • Fizyka;
 • Fizyka medyczna;
 • Informatyka;
 • Matematyka.

Programy studiów są systematycznie analizowane i dostosowywane do wymagań zmieniającej się rzeczywistości – przy udziale pracodawców i studentów.
Roboty WMFiI UG
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki oferuje:
 • zajęcia w dobrze wyposażonych laboratoriach komputerowych oraz fizycznych,
 • wiele kierunków o tematyce interdyscyplinarnej,
 • rozwijanie swoich pasji w prężnie działających kołach naukowych,
 • zajęcia z profesjonalną kadrą naukowo-dydaktyczną jak i praktykami z branży,
 • możliwość zdobywania certyfikatów,
 • możliwość korzystania z wymiany międzynarodowej i krajowej - program Erasmus, MOST,
 • studiowanie na wydziale współpracującym z wieloma uczelniami w kraju i na świecie ,
 • praktyki i staże w firmach tj: Lufthansa, Meritum Bank, Thomson Reuters, Kainos, Google, Goyello, Sii, JIT Solutions, SolDevelo i wielu innych.
biblioteka WMFiI UG
Gdzie najczęściej pracują absolwenci Wydziału MFI UG?
Uczelnie, instytuty badawcze, szpitale i inne placówki zdrowia, np. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Gdański Uniwersytet Medyczny, firmy informatyczne, np. Kainos, Google, Atena, JIT Solutions, SolDevelo, Goyello, Sii, banki, firmy ubezpieczeniowe, instytucje finansowe.

Komentarze obsługiwane przez CComment