Nowy kierunek studiów w ofercie Uniwersytetu LubońskiegoPrawie 300 studentów będzie mogło od roku akademickiego 2017/2018 rozpocząć unikatowe studia pierwszego stopnia, prowadzone w trybie stacjonarnym, na nowopowstałym Wydziale Pracy Fizycznej i Rekreacji Uniwersytetu Lubońskiego. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyraziło bowiem zgodę na uruchomieniu unikalnego i niezwykle nowatorskiego kierunku studiów - Grabarstwa i trumniarstwa. Kandydaci będą mogli rejestrować się w Elektronicznym Systemie Rekrutacyjnym od 1 maja 2017 roku.

To już zdecydowanie koniec złotej ery, w której grabarzem mógł zostać byle kto, bez specjalistycznego przygotowania i wiedzy teoretycznej. Od zbliżającego się roku akademickiego 2017/2018 grabarstwo i trumniarstwo stanie się bowiem dyscypliną akademicką! Nowatorski kierunek studiów prowadzony będzie przez Uniwersytet Luboński, który od wielu lat systematycznie rozwija swoją ofertę kształcenia. Pierwsi absolwenci z dyplomami ukończenia studiów I stopnia opuszczą mury uczelni za trzy lata.

Program studiów obejmuje zagadnienia zarówno o charakterze praktycznym, jak i teoretycznym. Studenci w trakcie trzyletniej edukacji zdobędą wiedzę z następujących przedmiotów:
  • archeologii,
  • geologii,
  • etyki,
  • religioznawstwa,
  • konstrukcji technicznej narzędzi,
  • historii obrzędów pogrzebowych,
  • komunikacji interpersonalnej,
  • filozofii,
  • ekonomii.

Czy jednak sama wiedza teoretyczna wystarczy, żeby poradzić sobie w przyszłym życiu zawodowym?

- Zdecydowana większość zajęć ma charakter typowo praktyczny. Mamy już podpisane stosowne umowy z lokalnymi zakładami, w których nasi studenci będą odbywać obowiązkowe praktyki oraz staże. Najlepsi mogą również liczyć na stałe zatrudnieniu po ukończeniu studiów i zaliczeniu egzaminu zawodowego. - wyjaśnia prof. Albert Schetyński, pomysłodawca kierunku oraz dyrektor Instytutu Grabarstwa i Trumniarstwa na Uniwersytecie Lubońskim.

Na nic by się jednak zdały ambitne plany i koncepcje, gdyby nie wydatna pomoc ze strony Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które od wielu lat wspiera już rozwój kształcenia zawodowego i zachęca polskie uczelnie do uruchamiania kierunków o charakterze praktycznym, dostosowanych do wymogów współczesnego rynku pracy.

– Niezmiernie nam miło, że mogliśmy pomóc we wdrożeniu nowego kierunku studiów na Uniwersytecie Lubońskim – tłumaczy pani Marlena Petrus, przewodnicząca resortowej komisji ds. rozowju szkolnictwa zawodowego - Chcemy w ten sposób dać jasny sygnał całemu społeczeństwu, że każdy może realizować w Polsce swoje pasje i marzenia.

Grabarstwo i Trumniarstwo już dzisiaj cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Lista zajerejestrowanych kandydatów przekroczyła już 500 osób i rośnie każdego dnia. Można spodziewać się zatem, że będzie to absolutny rekord rekrutacji na rok akademicki 2017/2018.

Komentarze obsługiwane przez CComment