×

Uwaga

Could not instantiate mail function.
Nowe kierunki na Uniwersytecie w BiałymstokuUwB systematycznie rozbudowuje swoją ofertę kształcenia. Tegoroczni kandydaci będą mieli do wyboru następujące nowości w ramach studiów II oraz I stopnia: filologia rosyjska – przekładoznawstwo, filologia angielska, bezpieczeństwo narodowe oraz europeistyka.

Wydział Filologiczny UwB wprowadza aż dwie nowe specjalności na studiach stacjonarnych II stopnia. Pierwsza to filologia rosyjska – przekładoznawstwo, w ramach której będzie można zdobyć kompetencje wymagane w pracy w biurach tłumaczeń, wydawnictwach, mediach, przedsiębiorstwach z branży turystycznej oraz firmach działających na rynkach wschodnich.
Druga nowość to filologia angielska, która do tej pory prowadzona była wyłącznie w trybie niestacjonarnym. Ten kierunek przygotowany został głównie z myślą o absolwentach studiów I stopnia, którzy chcą poszerzyć swoje kompetencje lingwistyczne.

Wydział Prawa zaprasza natomiast na stacjonarne studia II stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe, które będą naturalnym uzupełnieniem dotychczasowej oferty wydziału – w tym roku studia zakończy bowiem pierwszy rocznik stacjonarnych studentów pierwszego stopnia na tym kierunku. Studia magisterskie z bezpieczeństwa narodowego mogą jednak podjąć również absolwenci innych kierunków licencjackich, zainteresowani wiedzą z zakresu systemu bezpieczeństwa państwa. Warto dodać, iż od pierwszej rekrutacji bezpieczeństwo narodowe na UwB cieszy się rekordową popularnością.

Studia w Białymstoku - kompendium wiedzy dla kandydatów

Swoją ofertę poszerzy też od nowego roku akademickiego Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie, który uruchami kierunek Europeistyka na studiach I stopnia. Jest to odpowiedź na zainteresowanie takim kształceniem polskiej młodzieży z Wileńszczyzny, gdzie jeszcze działa ponad 60 szkół średnich, w których uczniowie nadal mogą uczyć się w języku polskim.

Komentarze obsługiwane przez CComment