×

Uwaga

Could not instantiate mail function.
Nowe kierunki studiów na Uniwersytecie GdańskimW roku akademickim 2015/2016 oferta edukacyjna Uniwersytetu Gdańskiego poszerzy się o trzy nowe kierunki studiów: Dyplomację, Studia Wschodnie oraz Studium Humanitatis – Tradycje Cywilizacji Europejskiej. Decyzję o powołaniu nowych kierunków podjął Senat Uniwersytetu Gdańskiego na posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2015 roku.

Dyplomacja to trzyletnie studia, prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, pierwszego stopnia realizowane na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Studenci będą mieli do wyboru dwie specjalności: dyplomacja publiczna oraz dyplomacja społeczna. Studia adresowane są w głównej mierze do kandydatów, którzy są zainteresowani szeroko pojętą problematyką międzynarodową, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnej dyplomacji publicznej i społecznej w zróżnicowanych uwarunkowaniach geopolitycznych i kulturowych.

W module przedmiotów kierunkowych programu studiów znaleźć można m.in.:
  • protokół dyplomatyczny,
  • historia dyplomacji,
  • zasady savoir-vivre w dyplomacji,
  • negocjacje międzynarodowe,
  • komunikacja międzykulturowa.

Warto dodać, iż program studiów na kierunku Dyplomacja był gruntownie konsultowany z przedstawicielami środowisk administracji państwowej, w tym placówek dyplomatycznych i samorządowych.

Studia Wschodnie są trzyletnimi studiami stacjonarnymi I stopnia, które prowadzone będą na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Studenci którzy rozpoczną studia w roku 2015 będą realizować specjalność "język rosyjski z językiem chińskim". W następnych latach będą mieć do wyboru również inne specjalności, np. język rosyjski z językiem ukraińskim, język rosyjski z językiem łotewskim, język rosyjski z językiem litewskim, język rosyjski z językiem białoruskim czy język rosyjski z językiem japońskim.

Program studiów skoncentrowany jest na intensywnej nauce dwóch języków obcych od podstaw: języka rosyjskiego oraz drugiego języka należącego do wybranego obszaru kulturowego Wschodu (np. języka chińskiego), a także doskonalenie języka angielskiego w zakresie komunikacji biznesowej.

Studenci Studiów Wschodnich zdobędą nie tylko cenne umiejętności lingwistyczne, ale także gruntowną wiedzę z zakresu ekonomii, społeczeństwa i prawa. W programie studiów znajdują się bowiem przedmioty teoretyczne i praktyczne, wyjaśniające m.in. konteksty społeczno-kulturowe, uwarunkowania gospodarcze, ekonomiczne i prawne, specyficzne dla obszaru i języka rosyjskiego, a także drugiego wybranego obszaru językowego.

Studia Wschodnie są odpowiedzią na aktualne potrzeby pracodawców, przede wszystkim firm prowadzących działalność na rynkach wschodnich – w Rosji i państwach azjatyckich.

Studium Humanitatis – Tradycje Cywilizacji Europejskiej to trzyletnie studia stacjonarne pierwszego stopnia realizowane na Wydziałach Filologicznym oraz Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego. Celem kształcenia na tym kierunku jest umożliwienie studentom poznania i zrozumienia istoty cywilizacji europejskiej, którą tworzyły dwa zasadnicze nurty wywodzące się ze starożytności – kultura grecko-rzymska i chrześcijaństwo. Studenci uzyskają nie tylko wiedzę z zakresu literatury, historii, historii sztuki, historii myśli religijnej i filozoficznej, rozwoju kultury, zjawisk społecznych, ale również – zależnie od wyboru specjalności – będą mogli poznać warsztat badawczy filologa lub historyka.

Szczegółowe zasady rekrutacji można znaleźć na oficjalnej stronie ug.edu.pl/rekrutacja

Jeśli zastanawiasz się nad podjęciem studiów w Gdańsku, to koniecznie zajrzyj na forum dyskusyjne Studia.netStudia.net, gdzie znajdziesz wiele użytecznych informacji i porad.

Komentarze obsługiwane przez CComment