×

Uwaga

Could not instantiate mail function.
Nowe kierunki studiów w ofercie Uniwersytetu ZielonogórskiegoLiteratura popularna i kreacje światów gier oraz filologiczna obsługa internetu i e-edytorstwo – to nowości Uniwersytetu Zielonogórskiego, na które od roku akademickiego 2015/2016 będzie prowadzona rekrutacja. Będą również nowości na wydziałach technicznych uczelni.

Zintegrowane studia polonistyczne
Na Wydziale Humanistycznym, obok filologii polskiej, powstaną dwa całkowicie nowe kierunki studiów I stopnia: literatura popularna i kreacje światów gier oraz filologiczna obsługa internetu i e-edytorstwo. Każdy z nich będzie miał wspólny, podstawowy moduł kształcenia, który w trakcie studiów będzie rozdzielał się na trzy osobne moduły kierunkowe. Taka propozycja pozwoli uatrakcyjnić studia filologiczne, a absolwentom posiadającym konkretne umiejętności ułatwi odnalezienie się na rynku pracy.

Studia na nowych kierunkach będą trwały 3 lata. Limity na każdym z nich wynoszą po 30 miejsc, zarówno na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.

Biznes elektroniczny i Efektywność energetyczna
Powyższe kierunki wejdą do oferty kształcenia Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Kierunek biznes elektroniczny powstał w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na wykwalifikowaną kadrę inżynierską, która potrafi obsługiwać systemy informatyczne oraz technologie internetowe wspierające prowadzenie działalności gospodarczej w obszarach analityki biznesowej, komunikacji elektronicznej, bankowości i handlu elektronicznego, reklamy internetowej, usług w chmurach obliczeniowych oraz mediów społecznościowych. Efektywność energetyczna jest natomiast kierunkiem, którego program obejmować będzie szeroki zakres wiedzy, przygotowujący do pracy w charakterze inżyniera utrzymania ruchu, energetyka przemysłowego lub audytora energetycznego.

Oba kierunki będą prowadzone w ramach studiów inżynierskich o profilu praktycznym (3,5-letnie, I stopnia). Rekrutacja rozpocznie się już w czerwcu tego roku!

Inżynieria bezpieczeństwa
Nowość znajdziemy także na Wydziale Mechanicznym, który do swojej oferty programowej włączy inżynierię bezpieczeństwa (sprawdź szczegółowe informacje na temat tego kierunku) - po uzyskaniu niezbędnej zgody MNiSW. Będą to studia inżynierskie I stopnia, z limitem 60 miejsc na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Studenci na tym kierunku będą się uczyć m.in. o bezpieczeństwie obiektów technicznych, awariach czy szeroko pojętych ryzykach występujących w przemyśle. Specjaliści w tym zakresie z pewnością nie będą mieli problemów na rynku pracy.

Przeczytaj więcej na temat studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim

Komentarze obsługiwane przez CComment