Nowe kierunki na Uniwersytecie Ekonomicznym w KrakowieJeśli szukacie uczelni, która stale dba o rozwój swojej oferty kształcenia, to koniecznie powinniście zainteresować się Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. Jako kandydaci na studia, już od roku akademickiego 2015/2016, będziecie mogli podjąć studia na nowych kierunkach: Inżynierii organizacji i zarządzania, Gospodarce przestrzennej oraz Prawie.

Inżynieria organizacji i zarządzania - studia stacjonarne I stopnia oraz studia menedżerskie, stacjonarne II stopnia
Kierunek Inżynieria organizacji i zarządzania otwiera przed studentami możliwość wyboru jednej z trzech specjalności, ściśle ukierunkowanych na zdobywanie praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania współczesną organizacją. Studia kładą szczególny nacisk na czynnik ludzki w organizacjach, efektywność działań rozwojowych i zarządczych oraz aspekt techniczno-operacyjny.

Specjalności prowadzone na studiach I stopnia:
  • Zarządzanie i doradztwo personalne,
  • Strategie rozwoju biznesu,
  • Audyt wewnętrzny i controlling zarządczy.
Specjalności prowadzone na studiach II stopnia:
  • Zarządzanie kapitałem ludzkim,
  • Zintegrowane zarządzanie korporacyjne,
  • Projektowanie systemów zarządzania.

Gospodarka przestrzenna - trzysemestralne studia II-go stopnia
Gospodarka przestrzenna integruje dziedziny nauk ekonomicznych z wybranymi dyscyplinami nauk technicznych, m.in. z urbanistyką i architekturą. Studia na Gospodarce przestrzennej mają doprowadzić do racjonalnego wykorzystania przestrzeni w zakresie zgodnym z potrzebami społeczeństwa. Celem jest ochrona określonych wartości przestrzeni oraz racjonalne ich kształtowanie, poprzez stymulowanie procesów gospodarczych.

Studia II stopnia wprowadzono z myślą o kandydatach, którzy ukończyli studia inżynierskie pierwszego stopnia. Studia rozpoczynają się od lutego 2015 r.

Więcej informacji o kierunku Gospodarka przestrzenna.


Prawo - pięcioletnie jednolite magisterskie studia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym
Studenci prawa biorą udział w zajęciach o charakterze konwersacyjnym, czyli ćwiczeniach oraz wykładach. Przedmioty wykładane na kierunkach prawniczych to m. in.: prawoznawstwo, logika prawnicza, prawo konstytucyjne, prawo karne, prawo administracyjne, prawo cywilne, postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne, postępowanie karne, postępowanie cywilne, teoria i filozofia prawa, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo finansów publicznych, prawo międzynarodowe publiczne, prawo Unii Europejskiej, prawo gospodarcze publiczne, historia prawa polskiego.

Prawo wprowadzane na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie ma charakter unikatowy w skali kraju – kierunek powstał bowiem w wyniku kilkuletnich prac przygotowawczych, których efektem jest stworzenie planu i programu studiów dostarczających kompleksowej wiedzy z zakresu prawa, w szczególności gospodarczego i podatkowego.

Więcej informacji o kierunku Prawo.

Komentarze obsługiwane przez CComment