×

Uwaga

Could not instantiate mail function.
ahe logoAkademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi zaprasza na BEZPŁATNE 2-semestralne studia na kierunku PIELĘGNIARSTWO w Łodzi i w Warszawie. Są to niestacjonarne studia pomostowe dla osób posiadających świadectwo dojrzałości, będących absolwentami liceum medycznego lub 2,5–letniego i 3-letniego medycznego studium zawodowego. Tutaj zdobędziesz kompetencje, które otworzą przed Tobą możliwości pracy w kraju i za granicą, ale przede wszystkim pozwolą Ci zmieniać świat na lepsze. 

 
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało wzrost roli zawodowej pielęgniarek i pielęgniarzy, dlatego też ta grupa zawodowa zyskała motywację do podnoszenia swoich kwalifikacji zgodnie ze standardami europejskimi. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi wyszła naprzeciw potrzebom osób wykonujących ten zawód lub zainteresowanych jego zdobyciem. Jeśli jesteś jedną z nich – rozpocznij studia w AHE. Program pielęgniarstwa uwzględnia nowe treści, niezbędne w kształceniu, jest on zgodny z obowiązującymi regulacjami prawnymi i został zatwierdzony przez Krajową Radę Akredytacyjną Szkół Pielęgniarek i Położnych. Jako absolwent uzyskasz wszelkie wymagane ustawą kwalifikacje zawodowe - będziesz profesjonalnie i wszechstronnie przygotowany do pracy w kraju i w państwach Unii Europejskiej.
 
Uczelnia proponuje dwa rodzaje studiów pielęgniarskich:
1) 3-letnie stacjonarne I stopnia (dzienne, licencjackie) dla osób ze świadectwem maturalnym

Jeśli masz świadectwo maturalne, wybierz studia stacjonarne (licencjackie). Nie musisz mieć żadnego przygotowania medycznego, ponieważ w programie nauczania znalazły się przedmioty podstawowe, takie jak anatomia, fizjologia czy farmakologia. Jako absolwent tego kierunku będziesz gruntownie przygotowany do wykonywania zawodu, a przede wszystkim zdobędziesz wymagane kwalifikacje zawodowe. Duży nacisk położono na zgodność studiów z wymogami programowymi UE, specjalistyczne słownictwo medyczne w języku angielskim oraz praktyki w przodujących jednostkach ochrony zdrowia.

2) niestacjonarne pomostowe dla osób będących absolwentami liceum medycznego lub medycznego studium zawodowego, posiadających świadectwo dojrzałości

Dla osób już pracujących w zawodzie pielęgniarki/ pielęgniarza, a posiadających jedynie wykształcenie średnie, przygotowano ofertę niestacjonarnych studiów pomostowych. Program nauczania w tym przypadku został ułożony tak, aby połączyć przygotowanie z zakresu nauk medycznych i praktyki pielęgniarskiej z ogólnorozwojową wiedzą humanistyczną (filozofią, psychologią i socjologią).

Uwaga! Na wszystkich rodzajach studiów pielęgniarskich wymagane jest świadectwo dojrzałości.

Biuro Rekrutacji
ul. Sterlinga 26 pok. K016
czynne pn-pt 8:00 - 16:00

Bezpłatna inforlinia: 800 080 888

Komentarze obsługiwane przez CComment