×

Uwaga

Could not instantiate mail function.
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w WarszawiePedagogika kultury z animacją teatru dzieci i młodzieży trafi od nowego roku akademickiego 2014/2015 do oferty kształcenia APS. Specjalność prowadzona będzie na kierunku pedagogika.

Pedagogika kultury z animacją teatru dzieci i młodzieży to innowacyjny kierunek przygotowujący do zawodu animatora ruchu teatralnego, zajmującego się edukacją kulturalną dzieci i młodzieży, instruktora teatralnego prowadzącego amatorskie teatry dziecięce i młodzieżowe oraz organizatora widowisk kulturalnych, a także projektanta multimedialnych materiałów edukacyjnych, prezentujących teatr w przestrzeni medialnej.

Zajęcia prowadzone będą przez wybitnych wykładowców akademickich oraz ludzi związanych bezpośrednio z branżą teatralną i filmową. Jest to gwarancja zdobycia rozległej wiedzy teoretycznej i niezbędnego przygotowania praktycznego z zakresu kształcenia artystycznego i edukacji kulturalnej.

Nowa specjalność realizowana będzie w ramach stacjonarnych studiów II stopnia (dziennych uzupełniających). O przyjęciu na nową specjalność mogą ubiegać się osoby, które legitymują się dyplomem ukończenia studiów I stopnia na kierunkach pedagogicznych, humanistycznych lub społecznych.

Absolwenci studiów znajdą zatem zatrudnienie jako specjaliści instruktorzy teatralni, animatorzy kultury w ruchu teatralnym, pracownicy ośrodków kultury – specjaliści realizacji widowisk, pedagodzy świetlic szkolnych, wiejskich i socjoterapeutycznych w ośrodkach szkoleniowych i placówkach oświatowych.

Więcej informacji formalnych można znaleźć na oficjalnej stronie: www.irk.aps.edu.pl/katalog.php?op=info&id=ZU-PE-N-AT&kategoria=studia_2

Pełną ofertę kształcenia uczelni można znaleźc tutaj: Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Komentarze obsługiwane przez CComment