Uniwersytet Jana Kochanowskiego w KielcachStałe dostosowywanie oferty kształcenia do wymogów dynamicznie zmieniającego się rynku pracy jest kluczem do sukcesu polskich uczelni. Uniwersytet Jana Kochanowskiego, we współpracy ze środowiskiem biznesowym, postanowił rozbudować swoją ofertę o szereg nowych kierunków i specjalności o profilu praktycznym.

Co więc nowego proponuje Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach?

Wydział Humanistyczny:
  • Europejskie studia kulturowe - specjalności: Kreowanie mediosfery i Dialog kultur.
  • Informacja w przestrzeni publicznej - specjalności: E-publikacje, Broker informacji, Informacja w edukacji i kulturze, Terapia przez media.

Wydział Zarządzania i Administracji:
  • Finanse i rachunkowość - specjalności: Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw, Finanse i rachunkowość jednostek sektora publicznego
  • Bezpieczeństwo narodowe - specjalności: Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności, Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej, System obrony RP
  • Politologia – specjalność: Politologia 40 plus

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy:
  • Turystyka i rekreacja - specjalności: Hotelarstwo, Turystyka zdrowotna, Organizacja i obsługa ruchu turystycznego i Turystyka wiejska.

Komentarze obsługiwane przez CComment