Politechnika OpolskaNikogo nie trzeba już dzisiaj przekonywać do tego, iż studia na kierunku Informatyka są dobrą decyzją, a informatycy zaliczają się do grona najbardziej poszukiwanych specjalistów na rynku pracy. Politechnika Opolska poszła jednak krok dalej i proponuje studia informatyczne prowadzone w języku niemieckim!

Zadanie, po polsku i po niemiecku, rozwiązuje się tak samo - tłumaczy twórca kierunku dr Franciszek Gajda – ale wysłuchanie kilkuset godzin wykładów w fachowym języku obcym, automatyzuje umiejętność posługiwania się nim. Nikogo nie trzeba przekonywać o płynących z tego korzyściach. Nasze studia są również świetnym przygotowaniem do zaliczenia semestru w Niemczech.

W tym roku akademickim na informatykę w języku niemieckim przyjęto 15 kandydatów. W zajęciach uczestniczyło również kilku studentów Automatyki i robotyki oraz elektrotechniki – program I roku studiów jest bowiem identyczny dla wszystkich kierunków prowadzonych przez Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej.

Zajęcia prowadzone w języku niemieckim stanowią obecnie około połowy wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie. Stale rozwijająca się kadra dydaktyczna pozwoli jednak w niedalekiej przyszłości na dalsze rozszerzenie oferty.

Kandydatów na dwujęzyczne studia nie obowiązuje egzamin ze znajomości języka niemieckiego, nie oczekuje się też od nich zaawansowanych kompetencji – wystarczy średnia znajomość.

Mamy do czynienia z naukami ścisłymi – podreśla dr Gajda – wzory, wykresy i schematy są takie same we wszystkich językach. Po pierwsze student musi rozumieć, a niekoniecznie ,"mistrzowsko" odpowiadać. Poza tym studenci mają do dyspozycji polskie podręczniki i odbywające się równolegle polskie wykłady, jeśli więc czegoś nie zrozumieją po niemiecku, to bez trudu uzupełnią wiedzę w innych źródłach.

Warto zaznaczyć, że efektywność nauczania jest większa niż na tradycyjnej, polskojęzycznej informatyce, co uwidacznia się w odsetku, "wykruszających" się ze studiów osób. Wygląda więc na to, że dwujęzyczne studia nie tylko pomagają szlifować język, ale i sprzyjają nauce przedmiotów ścisłych.

Komentarze obsługiwane przez CComment