×

Uwaga

Could not instantiate mail function.
Studia na kierunku Filologia rosyjskaOferta trzech specjalizacji dostosowana do aktualnych realiów i potrzeb lokalnego oraz krajowego rynku, możliwość uzyskania stypendium na bezpłatne semestralne studia w Państwowym Instytucie Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina w Moskwie, powiązanie nauki języka z innymi dziedzinami (spedycja, obsługa graniczna, ekonomia, turystyka) – to tylko niektóre cechy kształcenia na kierunku Filologia rosyjska w PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

Powtarzany od lat slogan "warto znać języki obce" w dzisiejszych czasach zyskuje jeszcze bardziej na aktualności. W dobie otwartych granic, wielokulturowych, wielowyznaniowych i w końcu wielojęzycznych społeczności niejednokrotnie niektórzy z nas znaleźli się w sytuacji bariery językowej uniemożliwiającej komunikację. W takiej chwili aż chciałoby się powiedzieć 'jeden język to za mało, poznać więcej by się zdało'. Tym bardziej, gdy myślimy o zatrudnieniu w sektorze, wymagającym od nas kontaktu z obcojęzycznym klientem lub partnerem biznesowym.

Mając na uwadze usytuowanie Białej Podlaskiej blisko granicy z Białorusią, specyfikę tutejszych przedsiębiorstw, zakładów pracy oraz ich współpracę z partnerami z krajów Europy Wschodniej, kierunek Filologia rosyjska w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II wychodzi naprzeciw potrzebom lokalnego rynku i wraz z rozpoczęciem roku akademickiego 2014/2015 otwiera obok istniejącej specjalizacji Język rosyjski w biznesie dwie nowe – Język rosyjski w obsłudze transgranicznej i Język rosyjski w biznesie turystycznym i hotelarskim.

Studenci po upływie 3 lat uzyskują tytuł licencjata, biegłą znajomość języka rosyjskiego oraz zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu języka specjalistycznego (język rosyjski w biznesie, w obsłudze celnej, spedycyjnej, granicznej oraz w turystyce i hotelarstwie). Uzupełnieniem wiedzy zdobytej podczas zajęć są praktyki, które studenci odbywają m.in. w agencjach celnych, Izbie Celnej, Straży Granicznej, firmach, przedsiębiorstwach lub urzędach, które na co dzień współpracują z Rosją i innymi krajami Europy Wschodniej, biurach tłumaczeń, firmach transportowo-spedycyjnych, biurach podróży, firmach świadczących usługi hotelarskie. Jakie perspektywy daje wybór konkretnej specjalizacji?

Język rosyjski w biznesie turystycznym i hotelarskim
Daje wiedzę i umiejętności z zakresu języka rosyjskiego w turystyce i hotelarstwie, w tym terminologii specjalistycznej, przekładu tekstów branżowych, praktycznego prowadzenia negocjacji z rosyjskojęzycznym partnerem biznesowym. Studenci dodatkowo nabywają wiedzę z zakresu podstaw turystyki i hotelarstwa, geografii turystycznej Rosji oraz geografii regionu. W ramach specjalizacji absolwenci uzyskują podstawową wiedzę i umiejętności organizacji pracy sekretaryjno-biurowej firmy o profilu turystycznym. Potencjalne miejsca pracy: biura podróży, biura tłumaczeń, firmy o profilu turystyczno-hotelarskim, instytucje kulturalne, środki masowego przekazu, wydawnictwa, agencje reklamowe, urzędy (pilot wycieczek, tłumacz, osoba odpowiedzialna za kontakty z rosyjskojęzycznymi klientami/partnerami biznesowymi).

Język rosyjski w obsłudze transgranicznej
Studenci nabywają wiedzę z zakresu podstaw obsługi granicznej i współpracy transganicznej, a także prawa celnego, dewizowego i spedycyjnego. Ponadto rozwijają umiejętności z zakresu języka rosyjskiego w obsłudze transgranicznej, w tym terminologii specjalistycznej, sporządzania oraz przekładu dokumentacji i korespondencji (celnej, spedycyjnej). W ramach specjalizacji absolwenci uzyskują także kompetencje w zakresie komunikacji międzykulturowej w sferze biznesu. Potencjalni pracodawcy: firmy transportowo-spedycyjne, Izba Celna, Straż Graniczna, agencje celne (tłumacz, osoba odpowiedzialna za obsługę rosyjskojęzycznych obywateli/podmiotów i partnerów biznesowych).

Język rosyjski w biznesie
Studenci nabywają wiedzę z zakresu języka rosyjskiego w biznesie oraz rozwijają praktyczne umiejętności m.in. przygotowania i tłumaczenia dokumentacji specjalistycznej, prowadzenia negocjacji. Ponadto absolwenci uzyskują wiedzę z zakresu podstaw ekonomii i marketingu oraz prawa w działalności gospodarczej. Potencjalne miejsca pracy: przedsiębiorstwa prowadzące działalność w różnych sektorach gospodarki i współpracujące na co dzień z partnerami z krajów rosyjskojęzycznych, ośrodki dla uchodźców, firmy transportowo-spedycyjne (tłumacz, koordynator w kontaktach z biznesowymi partnerami zza wschodniej granicy.
filologia rosyjska w Państwowej Szkole Wyższej w Białej Podlaskiej
Ci, którzy zastanawiają się czy język rosyjski to na pewno dobry wybór, powinni zdać sobie sprawę z kilku faktów. Mało kto wie, że rosyjski charakteryzuje się ważną i silną pozycją w świecie. Zajmuje on 5-te miejsce pod względem ludności, która się nim posługuje, co oznacza, że w świecie jest prawie 280 mln osób rosyjskojęzycznych. Jest to również jeden z najbardziej popularnych języków (5-8 miejsce). Corocznie od 2011 roku, 6 czerwca w Rosji obchodzony jest Dzień Języka Rosyjskiego (День русского языка). Jego ustanowienie wiąże się z rocznicą urodzin Aleksandra Puszkina, a samo święto ma na celu nie tylko promowanie pozytywnego wizerunku kraju, ale przede wszystkim zwiększenie zainteresowania językiem i kulturą Rosji.

W Polsce, kraju w którym społeczeństwo przez lata było obciążone przymusową nauką języka rosyjskiego w szkole, nadszedł czas, gdy język ten stał się zapomnianym, 'niszowym', a przez to jego znajomość pozwala młodym wyróżnić się z tłumu i być zauważonym przez potencjalnego pracodawcę. Tym bardziej, że pomimo nieporozumień politycznych, wynikających z zawiłości historycznych współpraca między naszymi krajami mimo wszystko istnieje i się rozwija. Potwierdzeniem tego jest podpisanie przez Ministrów spraw zagranicznych Polski i Rosji deklaracji „Program 2020 w relacjach polsko-rosyjskich", dotyczącej dwustronnej współpracy na poziomie politycznym, gospodarczym, kulturalnym oraz współpracy na arenie międzynarodowej. Podpisanie wspomnianego dokumentu zaowocowało programem „Rosja 2015-Promesa" i ogłoszeniem roku 2015 Rokiem Polski w Rosji i Rokiem Rosji w Polsce, co w praktyce oznacza wzajemne promowanie dorobku artystycznego, kulturowego i zbliżenie społeczeństw obu krajów.
filologia rosyjska w PSW w Białej Podlaskiej
Wszelkie przesłanki wskazują na przyszłościowy charakter języka rosyjskiego w kontaktach biznesowych, gospodarczych, kulturalnych, a także towarzyskich, tym bardziej w naszym przygranicznym regionie. Nie wspominając już o tym, że język najbliższego sąsiada warto znać zawsze, niezależnie od istniejących w społeczeństwie uprzedzeń czy stereotypów.

Przykładowy program studiów oraz szczegółowe informacje znajdziesz tutaj: Studia na kierunku Filologia rosyjska.

Autor: Urszula Szalast-Bytys

Komentarze obsługiwane przez CComment