Uniwersyet GdańskiKierunek „Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna" zostanie włączony do oferty kształcenia UG w roku akademickim 2014/2015. Jest to jeden z pięciu nowych kierunków studiów, które uczelnia przygotowała z myślą o tegorocznych kandydatach. Uniwersytet Gdański planuje przyjąć około 18 tys. osób na studia stacjonarne i niestacjonarne.

"Na kierunku bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna będą się kształcić przyszli specjaliści nadzorujący działalność medyczną, techniczną i przemysłową z wykorzystaniem materiałów jądrowych i źródeł promieniowania jonizującego, zwłaszcza w perspektywie uruchomienia energetyki atomowej w Polsce" - poinformowała rzecznik prasowa Uniwersytetu Gdańskiego Beata Czechowska-Derkacz.

Ukończenie studiów na kierunku Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna stwarza szanse na podjęcie zatrudnienia w stacjach sanitarno-epidemiologicznych, instytucjach i przedsiębiorstwach certyfikujących urządzenia stosowane m.in. w placówkach słuzby zdrowia, przemyśle, laboratoriach diagnostycznych i kontrolnych.

Kierunek Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna realizowany będzie w ramach trzyletnich studiów stacjonarnych I stopnia (studia licencjackiej).

Kierunek prowadzony będzie przez trzy wydziały Uniwersytetu Gdańskiego: chemii i matematyki, fizyki i informatyki.

Pozostałe kierunki, które wejdą do oferty programowej UG w roku akademickim 2014/2015:
  • biologia medyczna,
  • gospodarka wodna i ochrona zasobów wód,
  • ichtiologia morska,
  • wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej.

UG uruchomi też od przyszłego roku akademickiego nowe kierunki w języku angielskim:
  • European and International Business Law and EU Administration,
  • Mathematics,
  • Physics,
  • Medical Physics.

Przypominamy, że absolutnym hitem ubiegłorocznej rekrutacji na studia okazała się kryminologia, którą wprowadził do swojej oferty Uniwersytet Gdański. O indeks na tym kierunku ubiegały się 44 osoby na jedno miejsce.

Źródło: PAP Nauka w Polsce

Komentarze obsługiwane przez CComment